Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Uchwały Rady Wydziału
Uchwała nr Data Opis Plik
19/2019 22.10.2019 Uchwała RW w sprawie zmiany składu Komisji Programowej dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja
18/2019 22.10.2019 Uchwała RW w sprawie zmiany składu Komisji Oceniającej oraz Komisji Konkursowej
17/2019 19.09.2019 Uchwała RW w sprawie rozstrzygnięcia konkursu  na stanowisko st. wykładowcy
16/2019 18.06.2019 Uchwała RW w sprawie zatwierdzenia zmian w harmonogramie studiów I stopnia na kierunku_EiT
15/2019 18.06.2019 Uchwała RW w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia na kierunku Inf_dot.specjalności
14/2019 18.06.2019 Uchwała RW w sprawie zatwierdzenia procedura potwierdzenia efektów uczenia się
13/2019 21.05.2019 Uchwała - zatwierdzenie programów kształcenia na kierunkach EiT oraz Inform. (I i II stopnia)
12/2019 26.04.2019 Uchwała RW w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgra inż. Radosława Gordona w dyscyplinie Elektronika
11/2019 26.04.2019 Uchwała RW w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgra inż. Patryka Widulińskiego w dyscyplinie Informatyka
10/2019 26.04.2019 Uchwała RW w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgra inż. Pawła Steblińskiego w dyscyplinie Elektronika
9/2019 26.04.2019 Uchwała RW w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgra inż. Marcina Nowackiego w dyscyplinie Informatyka
8/2019 26.04.2019 Uchwała RW w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgra inż. Damiana Giebas w dyscyplinie Informatyka
7/2019 26.04.2019 Uchwała RW w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka – mgr. inż. Pawłowi Poczekajło
6/2019 19.03.2019 Uchwała RW w sprawie zatwierdzenia zmian siatki na kierunku EiT
5/2019 19.01.2019 Uchwała RW w sprawie uzupełnienia składu Komisji Programowej k. Elektronika i Telekomunikacja
4/2019 19.01.2019 Uchwała RW w sprawie uzupełnienia składu Komisji Oceniającej
3/2019 19.01.2019 Uchwała RW w sprawie zmiany składu Komisji doktorskiej rozprawy doktorskiej mgra inż Pawła Poczekajło
2/2019 19.01.2019 Uchwała RW w sprawie wyznczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż Pawła Poczekajło
1/2019 22.01.2019 Uchwała RW w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Pawła Koziołko
32/2018 27.11.2018 Uchwała RW w sprawie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka mgr. inż. Rafałowi Wojszczykowi
31/2018 27.11.2018 Uchwała RW w sprawie powołania Wydziałowych Komisji do analizy jakości dyplomowania, analizy i zatwierdzania tematów prac dyplomowych
30/2018 23.10.2018 Uchwała RW w sprawie zmiany siatki godzin na studiach doktoranckich
29/2018 23.10.2018 Uchwała RW w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgra inż Mateusza Wojsy
28/2018 18.09.2018 Uchwała RW w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta
27/2018 10.07.2018 Uchwała RW w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka  mgr. inż. Adamowi Dudkowi
26/2018 10.07.2018 Uchwała RW w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej  mgr. inż. Adama Dudka
25/2018 10.07.2018 Uchwała RW w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka  mgr. inż. Włodzimierzowi Wysockiemu
24/2018 10.07.2018 Uchwała RW w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej  mgr. inż. Włodzimierza Wysockiego
23/2018 10.07.2018 Uchwała RW w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika  mgr. inż. Marcinowi Walczakowi
22/2018 19.06.2018 Uchwała RW w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisko prof. zw.
21/2018 19.06.2018 Uchwała RW w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie dla mgra inż. Rafała Wojszczyka
20/2018 19.06.2018 Uchwała RW w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Andrzeja Dudka i dopuszczenie jej do publicznej obrony
19/2018 19.06.2018 Uchwała RW w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Włodzimierza Wysockiego i dopuszczenie jej do publicznej obrony
18/2018 19.06.2018 Uchwała RW w sprawie zatwierdzenia planów studiów I stopnia
17/2018 19.06.2018 Uchwała RW w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w dyscyplinie Informatyka
16/2018 19.06.2018 Uchwała RW w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Rafała Wojszczyka
15/2018 19.06.2018 Uchwała RW w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisko asystenta z doktoratem
14/2018 22.05.2018 Uchwała RW w sprawie zatwierdzenia Algorytm podziału środków na Działalność Statutową pomiędzy Katedry i Zakłady Wydziału Elektroniki i Informatyki PK (plus załącznik)

13/2018 22.05.2018 Uchwała RW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziałowego projektu finansowego „Granty na granty” (plus załącznik)

12/2018  24.04.2018 Uchwała RW w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Adama Dudka
11/2018  24.04.2018 Uchwała RW w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie dla mgr inż. Adama Dudka
10/2018  24.04.2018 Uchwała RW w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Marcina Walczaka
9/2018  24.04.2018 Uchwała RW w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej ds. przewodu doktorskiego mgr inż. Marcina Walczaka
8/2018  24.04.2018 Uchwała RW w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie dla mgr inż. Marcina Walczaka
7/2018  24.04.2018 Uchwała RW w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisko asystenta
6/2018 13.03.2018 Uchwała RW w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż Radosława Borońskiego
5/2018 13.03.2018 Uchwała RW w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż Radosława Duera
4/2018 20.02.2018 Uchwała Rady Wydziału w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie dla mgr inż. Włodzimierza Wysockiego
3/2018 20.02.2018 Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Włodzimierza Wysockiego
2/2018 20.02.2018 Uchwała Rady Wydziału w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisko starszego wykładowcy
1/2018 23.01.2018 Uchwała Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia specjalności: Rozproszone systemy informatyczne
31/2017 21.11.2017 Uchwała Rady Wydziału w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisko starszego wykładowcy
30/2017 24.10.2017 Uchwała RW w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie  dla dr inż. Wiesława Madej
29/2017 24.10.2017 Uchwała RW w sprawie powołania Komisji Doktorskiej przewodu doktorskiego dr inż.  Wiesława Madeja
28/2017 24.10.2017 Uchwała RW w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego  dr inż. Wiesława Madeja
27/2017 24.10.2017 Uchwała RW w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie  dla mgr inż. Pawła Poczekajło
26/2017 24.10.2017 Uchwała RW w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie  dla  mgr inż.  Macieja Bączka
25/2017 24.10.2017 Uchwała RW w sprawie powołania Komisji Doktorskiej przewodu doktorskiego  mgr inż.  Macieja Bączka
24/2017 24.10.2017 Uchwała RW w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego  mgr inż.  Macieja Bączka
23/2017 26.09.2017 Uchwała RW w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisko asystenta 
22/2017 26.09.2017 Uchwała RW w sprawie powołania Komisji Doktorskiej przewodu doktorskiego mgr. inż. Daniela Czyczyn-Egirda
21/2017 26.09.2017 Uchwała RW w sprawie zmian siatki godzin na studiach doktoranckich
20/2017 26.09.2017 Uchwała RW w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego  mgr. inż. Daniela Czyczyn-Egirda
19/2017 26.09.2017 Uchwała RW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu  Wydziałowego projektu finansowego „Honorarium”
18/2017 13.06.2017 Uchwała RW w sprawie zatwierdzenia siatki studiów na kierunku EiT
17/2017 13.06.2017 Uchwała RW w sprawie zatwierdzenia nowej specjalności na kierunku Informatyka
16/2017 13.06.2017 Uchwała RW w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisko starszego wykładowcy
15/2017 13.06.2017 Uchwała RW w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisko asystenta
14/2017 09.05.2017 Uchwała RW w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka mgr. inż. Przemysławowi Plecka
13/2017 09.05.2017 Uchwała RW w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Przemysława Plecka
12/2017 25.04.2017 Uchwała RW w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej
11/2017 25.04.2017 Uchwała RW w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Przemysława Plecki i dopuszczenie jej do publicznej obrony
10/2017 25.04.2017 Uchwała RW w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. inż. Pawła Poczekajło
9/2017 14.03.2017 Uchwała RW w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Pawła Poczekajło, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
8/2017 14.03.2017 Uchwała RW w sprawie powołania Komisji Doktorskiej przewodu doktorskiego
7/2017 21.02.2017 Uchwała RW w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Przemysława Sołtana
6/2017 21.02.2017 Uchwała RW w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marcina Wysoty
5/2017 21.02.2017 Uchwała RW w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż.Marka Ciebielskiego
4/2017 21.02.2017 Uchwała RW w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Józefa Piaseckiego
3/2017 21.02.2017 Uchwała RW w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Witenberg
2/2017 24.01.2017 Uchwała RW w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie dla mgr. inż. Przemysława Plecki
1/2017 24.01.2017 Uchwała RW w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Przemysława Plecki
30/2016 20.12.2016 Uchwała RW w sprawie złożenia wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika
29/2016 20.12.2016 Uchwała RW w sprawie 5% najlepszych absolwentów Wydziału Elektroniki i Informatyki, którzy mogą ubiegać się o 20% umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej
28/2016 22.11.2016 Uchwała RW w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisko asystenta
27/2016 25.10.2016 Uchwała RW w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego
26/2016 25.10.2016 Uchwała RW w sprawie zniesienia na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej kierunku studiów Edukacja Techniczno - Informatyczna
25/2016 25.10.2016 Uchwała RW w sprawie powołania przedstawicieli WEiI do komisji dyscyplinarnych uczelni na kadencję 2016 - 2020
24/2016 27.09.2016 Uchwała RW w sprawie ustalenia progów punktowych przy ocenie pracowników
18-23/2016 27.09.2016 Uchwały RW w sprawie powołania komisji wydziałowych
17/2016 27.09.2016 Uchwała RW w sprawie zatwierdzenia planów studiów
16/2016 27.09.2016 Uchwała Rady Wydziału w sprawie finansowania przewodu habilitacyjnego dr hab. inż. Roberta Suszyńskiego
15/2016 27.09.2016 Uchwała Rady Wydziału w sprawie finansowania przewodu habilitacyjnego dr Mirosława Ślosarskiego