Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Projekty badawcze
Opublikowano 21.01.2022 14:20

Projekty aktualnie prowadzone przez Wydział

LP

Numer
projektu

Tytuł projektu Kierownik projektu

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

1 POIR.04.02.00-30-A005/16-00 PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji

dr hab. inż. Robert Suszyński

2018-01-01 2023-12-31
2 KA226-9BA04D81 Toolboxes for SuperFastLearning digital contents development in STEM

dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz

2021-04-01 2023-03-31
3 501.03.01/2021 Metoda i urządzenie do monitoringu dynamiki wchłaniania, metabolizmu i foto-uczulania w leczeniu foto-dynamicznym chorób błony śluzowej jamy ustnej.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński

2021-01-01 2021-07-01
4 2019/33/N/HS4/00379 Metoda planowania pracowniczych struktur kompetencji odpornych na zakłócenia otoczenia organizacji


mgr inż. Eryk Szwarc

2020-01-30 2022-01-29
5 POWR.03.05.00-00-Z219/17

Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej

koordynator wydziałowy:
dr inż. Jarosław Kraśniewski 

2018-09-01  2022-08-31
6 POWR.03.05.00-00-Z055/18

ZINTEGROWANI – Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej

 koordynator wydziałowy:
dr inż. Paweł Poczekajło
 
2019-09-01 2023-08-31

Archiwum projektów Wydziału

LP Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia
1 501.03.01/219 Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem opinii zintegrowanego systemu ochrony technicznej dla stacji energetycznych i obiektów przemysłowych  dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz 2020-01-29 2020-02-28
2 501.03.02/2020 System do paszportyzacji i obsługi sieci mediów z wykorzystaniem chatbot dr inż. Krzysztof Bzdyra 2020-02-10 2020-02-28
3 Miniatura 3
2019/03/X/ST6/00429
Wyznaczanie warunków wzajemnej osiągalności cyklicznych przebiegów ustalonych w dyskretnych systemach zdarzeniowych - cykl wyjazdów badawczych dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz 2019-10-23 2020-10-22
4 Miniatura 2  Sterowanie właściwościami eksploracyjnymi i eksploatacyjnymi algorytmów ewolucyjnych dr hab. inż. Adam Słowik   2019-03-16 2020-03-15
5 POWR.03.01.00­00­S194/17­00 Program staży dla studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej dr inż. Katarzyna Jagodzińska 2017-12-01  2019-10-31
6 WND-POWR.03.01.00-00-U162/17-00 Młody Inżynier Programista Osoby uczestniczące w projekcie:
dr inż. Robert Berezowski 
dr inż. Marcin Walczak 
2018-09-01 2020-06-30
7 POWR.03.01.00-00-O012/17 Rozwój kompetencji zawodowych studentów Politechniki Koszalińskiej dr inż. Robert Berezowski  2018-09-01 2019-09-30
8 POIR.01.01.01-00-0485/17-00 Opracowanie nowego typu wózka logistycznego oraz metody bezkolizyjnej i bezblokadowej realizacji procesów intralogistyki dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz 2018-02-19 2018-10-31
9 484/PCSS/2013  Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA) dr hab. inż. Robert Mariusz Suszyński 2013-12-31 2015-12-31
10 501.03.01/2015 Przeprowadzenie ekspertyzy i analizy porównawczej central alarmowych. dr inż. Leszek Andrzej Bychto 2015-06-29 2015-10-29
11 6038/B/T02/2010/39 Sprzętowe realizacje systemów rozmytych przeznaczone do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim. prof. dr hab. inż. Michał Białko 2010-08-04 2013-03-29
12 501.03.01/2012 Opinia potwierdzająca wdrożenie innowacyjnych rozwiązań zawartych w opracowanej przez WEiI PK opinii o innowacyjności. dr inż. Piotr Edmund Pawłowski 2012-11-12 2013-01-17
13 N N515 605939 Opracowanie bibliotek krzywych kalibracyjnych parametru termoczułego potrzebnych w pomiarach rezystancji i przejściowej impedancji termicznej elementów półprzewodnikowych. dr inż. Jarosław Kraśniewski 2010-08-04 2012-12-08
14 N N515 604339 Rozwinięcie metod fotoakustycznych do nieniszczącego wyznaczania parametrów optycznych i rekombinacyjnych wybranych materiałów optoelektronicznych. dr hab. Mirosław Andrzej Maliński 2010-08-04 2012-11-07
15 N N515 247037 Metoda i stanowisko do ekspresowej wizualizacji defektów w strukturach warstwowych.  prof. dr hab. inż. Zbigniew Aleksander Suszyński 2009-08-06 2012-10-11
16 N N515 533538 Właściwości elementów z węglika krzemu pracujących w układach impulsowego przetwarzania mocy w szerokim zakresie mocy oraz temperatur wnętrza. dr inż. Aneta Olga Hapka 2010-02-11 2012-05-31
17 O N515 086737 Zastosowanie układów cyfrowych pracujących w trybie prądowym w jednostkach przetwarzających systemów kryptograficznych. dr inż. Robert Berezowski 2009-07-22 2012-04-18
18 BESSY-11.1.101078 Study of diffuse phase transition in SBN in the range of valence electrons excitations prof. dr hab. Bohdan Andriyevskyy 2011-01-03 2011-07-24
19 BESSY-10.2.100107 Study of diffuse phase transition in SBN in the range of valence electrons excitations prof. dr hab. Bohdan Andriyevskyy 2010-07-28 2011-01-30
20 68/N-SINGAPUR/2007/0  Opracowanie nowych algorytmów oraz ich implementacja do przetwarzania obrazów w diagnostyce medycznej i w systemach telekomunikacyjnych. prof. dr hab. inż. Krzysztof Waldemar Wawryn 2008-01-01  2010-12-31
21 BESSY-10.1.91004 Study of synchrotron light interaction with the ferroelectric domain structure in KDP and DKDP crystals in the range of fundamental absorption  prof. dr hab. Bohdan Andriyevskyy 2010-01-11 2010-06-27
22 BESSY-09.2.90238 Study of phase transitions and dielectric functions of KDP and ADP crystals in the rangeof 9 - 30 eV prof. dr hab. Bohdan Andriyevskyy 2009-07-20 2009-12-20
23 N N 515 421234 Zastosowanie półanalitycznych algorytmów splotowych SARA w symulacji przejściowych przebiegów termicznych w elementach i układach elektronicznych z uwzględnieniem nieliniowości. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke 2008-02-29 2009-09-28
24 N N515 030 32/2302 Badanie charakterystyk termicznych półprzewodnikowych elementów wysokotemperaturowych. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke 2007-03-15 2009-06-14
25 BESSY-09.1.80734 Study of phase transitions and dielectric functions of KDP and ADP crystals in the rangeof 9 - 30 eV prof. dr hab. Bohdan Andriyevskyy 2009-01-12 2009-06-07
26 3 T11B 069 30 Szybkie przetworniki A/C i C/A w układach interfejsów systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów czasu rzeczywistego. dr hab. inż. Robert Mariusz Suszyński 2006-04-24 2009-04-23