Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Kierunki studiów


Wydział Elektroniki i Informatyki działa w Uczelni jako samodzielna jednostka dydaktyczna i naukowa począwszy od roku akademickiego 1993/1994 (wcześniej w ramach Wydziału Mechanicznego, początkowo jako Zakład, później Instytut a następnie jako Wydział). Prowadzone są studia na następujących kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja oraz Informatyka. W dziale tym znajduje się opis poszczególnych kierunków i specjalności, są dostępne są również plany zajęć i dokumenty dotyczące praktyk, stypendiów oraz akademików.