Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Koordynatorzy i pełnomocnicy

Koordynatorzy i pełnomocnicy

Koordynator Wydziałowego programu Erasmus+ dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja

 • dr inż. Marcin Walczak

Koordynator Wydziałowy ds. ORPD (Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych)

 • mgr inż. Grzegorz Dowgielewicz

Koordynator Wydziałowy ds. POLON-u

 • dr inż. Bogdan Strzeszewski

Koordynator Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla kierunku EiT

 • dr inż. Jarosław Kraśniewski

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji

 • dr inż. Aneta Hapka

Pełnomocnika Dziekana ds. Nauki i Rozwoju

 • dr inż. Aneta Hapka

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

 • dr inż. Marek Popławski

Pełnomocnik ds. systemu USOS

 • mgr inż. Wojciech Sokołowski

Pełnomocnik ds. systemu PLAGIAT

 • mgr inż. Grzegorz Dowgielewicz

Pełnomocnik ds. systemu Planista

 • mgr inż. Wojciech Sokołowski
 • drinż. Eryk Szwarc
 • mgr Margita Kucharska

Opiekunowie praktyk studenckich dla poszczególnych kierunków studiów:

 • kierunek Informatyka dr inż. Dariusz Gretkowski
 • kierunek Elektronika i Telekomunikacja dr inż. Katarzyna Jagodzińska