Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Komisje Wydziałowe
Komisja Oceniająca
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn - członek
 • dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz prof. PK - członek
 • dr inż. Aneta Hapka- członek
 • prof. dr hab. Mirosław Maliński - członek
 • dr hab. inż. Adam Słowik prof. PK - członek
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak - członek
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński - członek
Komisja ds. Studiów Doktoranckich
 • prof. dr hab. Mirosław Maliński - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn - członek
 • dr inż. Bogdan Strzeszewski - członek
 • dr hab. inż. Adam Słowik prof. PK - członek
 • prof. dr hab. Aleksy Patryn - członek
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke - członek
 • prof. dr hab. Bohdan Andrzejewski - członek
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak - członek
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński - członek
Komisja ds. Nagród
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz - przewodniczący
 • dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz prof. PK - członek
 • dr inż. Aneta Hapka - członek
 • prof. dr hab. Mirosław Maliński - członek
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn - członek
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński - członek
Komisja Oceniająca Rady Naukowej Dyscypliny
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz - przewodniczący
 • dr hab. inż. Adam Słowik prof. PK - członek
 • prof. dr hab. Mirosław Maliński - członek
Komisja Programowa dla kierunku Informatyka
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn - przewodniczący
 • dr inż. Bogdan Strzeszewski - członek
 • dr hab. inż. Adam Słowik prof. PK - członek
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak - członek
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński - członek
Komisja Programowa dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja
 • prof. dr hab. Mirosław Maliński - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn - członek
 • dr hab inż. Robert Suszyński prof. PK - członek
 • dr inż. Bogdan Strzeszewski - członek
 • prof. dr hab. Bohdan Andrzejewski - członek
 • dr inż. Jarosław Kraśniewski - członek
 • dr inż. Aneta Hapka - członek
Komisja do przeprowadzania czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
 • dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn - członek
 • dr hab inż. Robert Suszyński prof. PK - członek
 • dr hab. inż. Adam Słowik prof. PK - członek
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak - członek
Komisja do przeprowadzania czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
 • dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn - członek
 • dr hab inż. Robert Suszyński prof. PK - członek
 • dr hab. inż. Adam Słowik prof. PK - członek
 • prof. dr hab. Aleksy Patryn - członek
 • prof. dr hab. Mirosław Maliński - członek
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke - członek
 • prof. dr hab. Bohdan Andrzejewski - członek
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak - członek
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński - członek
Komisja do analizy jakości dyplomowania, analizy i zatwierdzania tematów prac dyplomowych dla kierunku Informatyka
 • dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn - członek
 • dr hab inż. Robert Suszyński prof. PK - członek
 • dr hab. inż. Adam Słowik prof. PK - członek
Komisja do analizy jakości dyplomowania, analizy i zatwierdzania tematów prac dyplomowych dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja
 • prof. dr hab. Mirosław Maliński - przewodniczący
 • dr hab inż. Robert Suszyński prof. PK - członek
 • prof. dr hab. Aleksy Patryn - członek
 • prof. dr hab. Bohdan Andrzejewski - członek
 • dr inż. Aneta Hapka - członek