Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Informacja o przewodach doktorskich

Przewody doktorskie

Przewód doktorski - mgr inż. Radosław Gordon

(wszczęcie przewodu - 26 kwiecień 2019r. ) 

Tytuł rozprawy: „Wykorzystanie emisji akustycznej w diagnozowaniu morskich urządzeń elektroenergetycznych na przykładzie półprzewodnikowych przyrządów mocy”

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Streszczenie

Streszczenie w języku angielskim

Promotor:  dr hab. inż. Artur Bejger, prof.PM -  Politechnika Morska w Szczecinie

Opinia promotora

Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Kozak, prof. PM - Politechnika Morska w Szczecinie  
Recenzje (data wyznaczenia recenzentów - 28.06.2023 )

Recenzent 1: dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzja

Recenzent 2: dr hab. inż. Dariusz Horla, prof. PP
Politechnika Poznańska
Recenzja
Recenzent 3:

Recenzja

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej  21.11.2023

 


Przewody doktorskie zakończone


Przewód doktorski - mgr inż. Marek Gąsiorowski

(wszczęcie przewodu - 19 październik 2020r. ) 

Tytuł rozprawy: „Zastosowanie spektroskopii klasy NIR SCAN do ekspresowych badań spektroskopowych obiektów ze zmieniającymi się w czasie parametrami optycznymi”

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Streszczenie

Streszczenie w języku angielskim

Promotor:  prof. dr hab. Aleksy Patryn

Opinia promotora

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Leszek Bychto, prof. PK  
Recenzje (data wyznaczenia recenzentów - 20.06.2023 )
Recenzent 1: prof. dr hab. Tomasz Błachowicz
Politechnika Śląska w Gliwicach

Recenzja

Recenzent 2: dr hab. inż. Mariusz Sochacki, prof. PW
Politechnika Warszawska
Recenzja
Recenzent 3: dr hab. inż. Tomasz Kołtunowicz, prof. PL
Politechnika Lubelska

Recenzja

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej  10.10.2023

Przewód doktorski - mgr inż. Paweł Stebliński

(wszczęcie przewodu - 26 kwiecień 2019r. ) 

Tytuł rozprawy: „Analiza dynamiki przemagnesowania ferromagnetycznych struktur nisko wymiarowych pod kątem zastosowań w układach pamięciowych i przetwarzania informacji”

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Streszczenie

Streszczenie w języku angielskim

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Błachowicz, Politechnika Śląska

Opinia promotora

Promotor pomocniczy:  
Recenzje (data wyznaczenia recenzentów - 26.10.2022 r. )
Recenzent 1: prof. dr hab. Marek Kisielewski,
Uniwersytet w Białymstoku

Recenzja

Recenzent 2: prof. dr hab. Tomasz Stobiecki,
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Recenzja
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej  14.04.2023 godz. 9:00

 

 


Przewód doktorski - mgr inż. Grzegorz Radzki

(wszczęcie przewodu - 29 czerwiec 2021r. ) 

Tytuł rozprawy: Metoda planowania misji lotów bezzałogowych statków powietrznych odpornych na zmienne warunki pogodowe

dziedzina – nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina – Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

Streszczenie

Streszczenie w języku angielskim

Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK

Opinia promotora

Promotor pomocniczy:  
Recenzje (data wyznaczenia recenzentów - 14.07.2022 r. )
Recenzent 1: prof. dr hab. Wojciech Bożejko

Recenzja

Recenzent 2: dr hab. inż. Paweł Sitek, prof. PŚk Recenzja
Recenzent 3: prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński Recenzja
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej  25.08.2022r godz. 9:00

 

Przewód doktorski - mgr inż. Patryk Widuliński

(wszczęcie przewodu - 26 kwietnia 2019r. ) 

Tytuł rozprawy: Algorytmy detekcji infekcji programów komputerowych inspirowane biologicznymi mechanizmami immunologicznymi

dziedzina – nauki techniczne, dyscyplina – informatyka

Streszczenie

Streszczenie w języku angielskim

Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn

Opinia promotora

Promotor pomocniczy:  
Recenzje (data wyznaczenia recenzentów - 27.04.2022r.)
Recenzent 1: dr hab.inż. Jerzy Konorski, prof. Politechniki Gdańskiej

Recenzja

Recenzent 2: prof. dr hab.inż.Józef Korbicz Recenzja
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej  14.07.2022, godz. 9:00, s. 22A

 

Przewód doktorski - mgr inż. Damian Giebas

(wszczęcie przewodu - 26 kwietnia 2019r. ) 

Tytuł rozprawy: Metoda wykrywania konfliktów zasobowych w aplikacjach wielowątkowych

dziedzina – nauki techniczne, dyscyplina – informatyka

Streszczenie

Streszczenie w języku angielskim

Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK

Opinia promotora

Promotor pomocniczy: dr inż. Rafał Wojszczyk  
Recenzje (data wyznaczenia recenzentów - 27.04.2022r.)
Recenzent 1: dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

Recenzja

Recenzent 2: dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak, prof. Politechniki  Wrocławskiej Recenzja
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej  22.06.2022, godz. 9:00, s. 22A

 

Przewód doktorski - mgr inż. Paweł Poczekajło

(wszczęcie przewodu - 14.03.2017r.) 

Tytuł rozprawy: Algorytmy realizacji i implementacji liniowych, stacjonarnych filtrów cyfrowych 3D w potokowych strukturach z rotatorami Givensa

dziedzina – nauki techniczne, dyscyplina – informatyka

Streszczenie

Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn

Opinia promotora

Promotor pomocniczy: dr inż. Robert Wirski  
Recenzje (data wyznaczenia recenzentów - 19.02.2019r.)
Recenzent 1: prof. dr hab. inż. Jan Zarzycki Politechnika Wrocławska

Recenzja

Recenzent 2: prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski Politechnika Poznańska Recenzja
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej  26.04.2019, godz. 10:00, s. 119A

 

Przewód doktorski mgra inż. Rafała Wojszczyka

(wszczęcie przewodu - 22.09.2015r.) 

Tytuł rozprawy: Model oceny jakości implementacji wzorców projektowych

dziedzina – nauki techniczne, dyscyplina – informatyka

Streszczenie

Promotor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Khadzhynov

Opinia promotora

Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Ratuszniak  
Recenzje (data wyznaczenia recenzentów - 19.06.2018r.)
Recenzent 1: prof. dr hab. inż. Viktor Vlasenko

Recenzja

Recenzent 2: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki Recenzja
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej  27.11.2018 r. godz. 10:30 s. 119A

Przewód doktorski mgra inż. Włodzimierza Wysockiego

(wszczęcie przewodu - 21.01.2014r.) 

Tytuł rozprawy: Agentowo-obiektowy model wsparcia procesu wytwarzania oprogromowania

dziedzina – nauki techniczne, dyscyplina – informatyka

Streszczenie

Promotor: prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski

Opinia promotora

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz  
Recenzje (data wyznaczenia recenzentów - 20.02.2018r.)
Recenzent 1: prof. dr hab. inż. Ngoc Thank Nguyen

Recenzja

Recenzent 2: dr hab. inż. Jerzy Pejaś Recenzja
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:  10.07.2018 r. godz. 10:00 s. 119A

Przewód doktorski mgra inż. Adama Dudek

(wszczęcie przewodu - 21.01.2014r.)

Tytuł rozprawy: Model konwersji wiedzy na przykładzie działu serwisowego przedsiębiorstwa produkcyjnego

dziedzina – nauki techniczne, dyscyplina – informatyka

Streszczenie

Promotor: dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska

Opinia promotora

Recenzje (data wyznaczenia recenzentów - 24.04.2018r.)
Recenzent 1: prof. dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak

Recenzja

Recenzent 2: dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki Recenzja
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:  10.07.2018 r. godz. 11:30 s.119A

Przewód doktorski mgra inż. Marcina Walczaka

(wszczęcie przewodu - 20.01.2015r.) 

Tytuł rozprawy: Modelowanie i badania wybranych impulsowych przetwornic napięcia stałego, pracujących w trybie nieciągłego przewodzenia (DCM)

dziedzina – nauki techniczne, dyscyplina – elektronika

Streszczenie

Promotor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke

Opinia promotora

Recenzje (data wyznaczenia recenzentów - 24.04.2018r.)
Recenzent 1: dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

 Recenzja

Recenzent 2: dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz  Recenzja
 
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:  09.07.2018 r. godz. 12:30 s. 119A