Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej
Absolwent kierunku Informatyka ma wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i oprogramowania systemów informatycznych (np. bazy danych, systemy AI, systemy wspomagania decyzji, systemy IoT), sieci komputerowych (np. LAN, WLAN ), oraz zasad działania i budowy sprzętu komputerowego (np. mikroprocesory, urządzenia peryferyjne). Jest przygotowany do rozwiązywania problemów informatycznych z wykorzystaniem najnowszych technologii IT.

Popularnym rozwiązaniem po ukończeniu etapu studiów inżynierskich, jest ich kontynuacja na studiach II stopnia (studia magisterskie) na kierunku Informatyka lub Elektronika i Telekomunikacja. Takie rozwiązanie poszerza zdecydowanie zakres kompetencji i daje szerokie możliwości podjęcia pracy po zakończeniu studiów magisterskich.

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI:

 • 3,5-letnie (stacjonarne i niestacjonarne) I stopnia inżynierskie
 • 1,5-roczne (stacjonarne i niestacjonarne) II stopnia magisterskie

SPECJALNOŚCI NA STUDIACH I STOPNIA:

Administrowanie sieciami komputerowymi

 • Informatyka w zarządzaniu
 • Inżynieria systemów i bazy danych
 • Inżynieria testów oprogramowania
 • Programowanie komputerów i sieci informatyczne
 • Programowanie systemów automatyki
 • Technologie internetowe i mobilne

SPECJALNOŚCI NA STUDIACH II STOPNIA:

 • Informatyczne systemy zarządzania
 • Inteligentne systemy informacyjne
 • Przetwarzanie i eksploracja danych
 • Rozproszone systemy informatyczne
 • Systemy informatyki przemysłowej
 • Zastosowania systemów baz danych

PRACA PO STUDIACH:

 • jako administratorzy systemów i sieci komputerowych,
 • jako programiści i automatycy,
 • specjaliści od wdrażania nowoczesnego oprogramowania komputerowego,
 • graficy komputerowi,
 • nauczyciele informatyki,
 • w ośrodkach badawczych i obliczeniowych.