Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Wyniki ankiet

Sprawozdanie z badania opinii studentów oceniającej jakość kształcenia i warunki studiowania
na kierunkach prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Informatyki
w roku akademickim 2023/2024.

 

Z poszczególnych kierunków studiów w ankiecie wzięło udział:

  • Informatyka – 65 osób;
  • Elektronika i telekomunikacja – 5 osób;

Kolor zielony – najwyższe oceny.

Kolor czerwony – najniższe oceny

 

Wyniki ankiety

Lp.

Treść pytania

EiT

Informatyka

Liczba odpowiedzi

Średnia ocena

Liczba odpowiedzi

Średnia ocena

1

Jasność zasad i procedur dotyczących studiowania w Politechnice Koszalińskiej

5

4,00

65

4,26

2

Poziom merytoryczny zajęć

5

4,60

62

3,89

3

Regularność prowadzonych zajęć i punktualność prowadzących

5

4,80

64

4,44

4

Życzliwość i otwartość prowadzących w stosunku do studentów

5

4,60

65

4,00

5

Organizację zajęć dydaktycznych (plan zajęć)

5

4,80

65

4,03

6

Dostosowanie bazy dydaktycznej do kształcenia na wybranym kierunku studiów

5

4,20

65

3,82

7

Sprawność obsługi studentów przez Biuro Obsługi Studentów

5

4,40

63

4,06

8

Dostępność do zbiorów bibliotecznych

3

5,00

52

4,58

9

Możliwość rozwijania własnych zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach naukowych

2

5,00

57

4,18

10

Aktywność organizacji studenckich

3

5,00

52

4,19

11

Warunki noclegowe w domach studenckich (dopuszczalna odpowiedź „nie dotyczy”)

3

5,00

36

4,03

12

Jakość głównej witryny internetowej Politechniki Koszalińskiej (www.tu.koszalin.pl) oraz aktualność zamieszczanych na niej informacji

5

4,60

64

3,92

13

Jakość wydziałowej strony internetowej oraz aktualność zamieszczanych na niej informacji

5

4,60

64

3,70

14

Jakość i aktualność profilu Uczelni w mediach społecznościowych oraz aktualność zamieszczanych na nim informacji

4

5,00

59

4,05

15

Jakość i aktualność profilu Wydziału w mediach społecznościowych oraz aktualność zamieszczanych na nim informacji

3

5,00

59

3,98

 

 

Wyniki ankietyzacji oceniającej jakość kształcenia i warunki studiowania na kierunkach prowadzonych
na Wydziale Elektroniki i Informatyki w roku akademickim 2022/2023.

 

Z poszczególnych kierunków studiów w ankiecie wzięło udział:

  • Informatyka – 61 osób;
  • Elektronika i telekomunikacja – 1 osoba;

Kolor zielony – najwyższe oceny.

Kolor czerwony – najniższe oceny

Wyniki ankiety:

Lp.

Treść pytania

EiT

Informatyka

Liczba odpowiedzi

Średnia ocena

Liczba odpowiedzi

Średnia ocena

1

Jasność zasad i procedur dotyczących studiowania w Politechnice Koszalińskiej

1

5,00

61

4,30

2

Poziom merytoryczny zajęć

1

5,00

60

4,00

3

Regularność prowadzonych zajęć i punktualność prowadzących

1

5,00

60

4,47

4

Życzliwość i otwartość prowadzących w stosunku do studentów

 

5,00

59

4,29

5

Organizację zajęć dydaktycznych (plan zajęć)

1

5,00

59

4,15

6

Dostosowanie bazy dydaktycznej do kształcenia na wybranym kierunku studiów

1

5,00

59

4,00

7

Sprawność obsługi studentów przez Biuro Obsługi Studentów

1

5,00

59

4,46

8

Dostępność do zbiorów bibliotecznych

1

5,00

47

4,57

9

Możliwość rozwijania własnych zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach naukowych

1

5,00

48

4,29

10

Aktywność organizacji studenckich

1

5,00

50

3,98

11

Warunki noclegowe w domach studenckich (dopuszczalna odpowiedź „nie dotyczy”)

1

5,00

38

3,97

12

Jakość głównej witryny internetowej Politechniki Koszalińskiej (www.tu.koszalin.pl) oraz aktualność zamieszczanych na niej informacji

1

5,00

59

4,07

13

Jakość wydziałowej strony internetowej oraz aktualność zamieszczanych na niej informacji

1

5,00

60

4,15

14

Jakość i aktualność profilu Uczelni w mediach społecznościowych oraz aktualność zamieszczanych na nim informacji

1

5,00

54

4,28

15

Jakość i aktualność profilu Wydziału w mediach społecznościowych oraz aktualność zamieszczanych na nim informacji

1

5,00

54

4,19

 

 

Wyniki ankietyzacji oceniającej jakość kształcenia i warunki studiowania na kierunkach prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2020/2021

 

 Wyniki ankiety dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja (6 osób udzieliło odpowiedzi):

Lp.

Treść pytania

Średnia ocena

1

Jasność zasad i procedur dotyczących studiowania w Politechnice Koszalińskiej

4,17

2

Poziom merytoryczny zajęć

4,33

3

Regularność prowadzonych zajęć i punktualność prowadzących

4,83

4

Życzliwość i otwartość prowadzących w stosunku do studentów

4,33

5

Organizację zajęć dydaktycznych (plan zajęć)

5,00

6

Dostosowanie bazy dydaktycznej do kształcenia na wybranym kierunku studiów

5,00

7

Sprawność obsługi studentów przez Biuro Obsługi Studentów

4,17

8

Dostępność do zbiorów bibliotecznych

4,33

9

Możliwość rozwijania własnych zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach naukowych

3,83

10

Aktywność organizacji studenckich

3,83

11

Warunki noclegowe w domach studenckich (dopuszczalna odpowiedź „nie dotyczy”)

4,25

12

Jakość głównej witryny internetowej Politechniki Koszalińskiej (www.tu.koszalin.pl) oraz aktualność zamieszczanych na niej informacji

3,50

13

Jakość wydziałowej strony internetowej oraz aktualność zamieszczanych na niej informacji

3,83

14

Jakość i aktualność profilu Uczelni w mediach społecznościowych oraz aktualność zamieszczanych na nim informacji

4,17

15

Jakość i aktualność profilu Wydziału w mediach społecznościowych oraz aktualność zamieszczanych na nim informacji

3,83

W tabeli, kolorem zielonym oznaczono najwyższą ocenę, natomiast kolorem czerwonym najniższą.

 

Wyniki ankiety dla kierunku Informatyka (51 osób udzieliło odpowiedzi):

Lp.

Treść pytania

Średnia ocena

1

Jasność zasad i procedur dotyczących studiowania w Politechnice Koszalińskiej

3,88

2

Poziom merytoryczny zajęć

3,90

3

Regularność prowadzonych zajęć i punktualność prowadzących

4,67

4

Życzliwość i otwartość prowadzących w stosunku do studentów

4,06

5

Organizację zajęć dydaktycznych (plan zajęć)

4,14

6

Dostosowanie bazy dydaktycznej do kształcenia na wybranym kierunku studiów

3,80

7

Sprawność obsługi studentów przez Biuro Obsługi Studentów

4,25

8

Dostępność do zbiorów bibliotecznych

4,20

9

Możliwość rozwijania własnych zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach naukowych

3,84

10

Aktywność organizacji studenckich

3,66

11

Warunki noclegowe w domach studenckich (dopuszczalna odpowiedź „nie dotyczy”)

4,13

12

Jakość głównej witryny internetowej Politechniki Koszalińskiej (www.tu.koszalin.pl) oraz aktualność zamieszczanych na niej informacji

3,76

13

Jakość wydziałowej strony internetowej oraz aktualność zamieszczanych na niej informacji

3,84

14

Jakość i aktualność profilu Uczelni w mediach społecznościowych oraz aktualność zamieszczanych na nim informacji

4,22

15

Jakość i aktualność profilu Wydziału w mediach społecznościowych oraz aktualność zamieszczanych na nim informacji

4,12

W tabeli, kolorem zielonym oznaczono najwyższą ocenę, natomiast kolorem czerwonym najniższą.