Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Praktyki

Opiekunowie praktyk na Wydziale Elektroniki i Informatyki:

 

Dokumenty i materiały związane z praktykami z oficjalnej strony Politechniki Koszalińskiej

 

Obwieszczenia i Zarządzenia Rektora:

  • ZARZĄDZENIE Nr 45/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 września 2019 r. w sprawie organizacji i realizacji praktyk studenckich.

  • OBWIESZCZENIE Nr 2/2022 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Załącznika do Zarządzenia Nr 45/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie organizacji i realizacji praktyk studenckich - załącznik do obwieszczenia

  • ZARZĄDZENIE nr 84/2023 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 4 grudnia 2023

 

Wydziałowy Regulamin praktyk studenckich: