Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Jednostki Wydziałowe

Katedra Inżynierii Komputerowej

Kierownik: dr inż. Aneta Hapka adiunkt

Prowadzone specjalności I stopnia (inżynierskie):

 • Programowanie komputerów i sieci informatyczne (PKiSI) - Informatyka
 • Inżynieria systemów i bazy danych (ISiBD) - Informatyka
 • Inżynieria testów oprogramowania (ITO) - Informatyka

Prowadzone specjalności II stopnia (magisterskie):

 • Zastosowania systemów baz danych (ZSBD) - Informatyka
 • Inteligentne systemy informacyjne (ISI) - Informatyka

Katedra Elektroniki

Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Maliński

Prowadzone specjalności I stopnia (inżynierskie):

 • Optoelektronika (OPTO) - Elektronika i Telekomunikacja
 • Systemy elektroniczne i telekomunikacyjne (SEIT) - Elektronika i Telekomunikacja

Prowadzone specjalności II stopnia (magisterskie):

 • Systemy i sieci telekomunikacyjne (SiST) - Elektronika i Telekomunikacja
 • Elektronika użytkowa (EU) - Elektronika i Telekomunikacja
 • Optoelektronika i fotoenergetyka (OiF) - Elektronika i Telekomunikacja

Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów

Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn

Prowadzone specjalności I stopnia (inżynierskie):

 • Programowanie systemów automatyki (PSA) - Informatyka
 • Administrowanie sieciami komputerowymi (ASK) - Informatyka
 • Systemy automatyki (SA) - Elektronika i Telekomunikacja

Prowadzone specjalności II stopnia (magisterskie):

 • Systemy informatyki przemysłowej (SIP) - Informatyka
 • Rozproszone systemy informatyczne (RSI) - Informatyka
 • Elektronika systemów sterowania (ESS) - Elektronika i Telekomunikacja

Katedra Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji

Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński

Prowadzone specjalności I stopnia (inżynierskie):

 • Technologie internetowe i mobilne (TIiM) - Informatyka

Prowadzone specjalności II stopnia (magisterskie): 

 • Przetwarzanie i eksloracja danych (PiED) - Informatyka

Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania

Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz prof. PK

Prowadzone specjalności I stopnia (inżynierskie):

 • Informatyka w zarządzaniu (IwZ) - Informatyka

Prowadzone specjalności II stopnia (magisterskie):

 • Informatyczne systemy zarządzania (ISZ) - Informatyka