Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Pomoc materialna
Wszelkie informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów można uzyskać u Biurze Obsługi Studenta (pokój 1-1A):