Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Aktualności

Ruszyła REKRUTACJA na kolejne szkolenia w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Studenci semestru 4, 5, 6 i 7 mogą wybierać spośród dwóch projektów:

  1. Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej:
  2. ZINTEGROWANI – Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej: