Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Regulamin przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 25 marca 2021 r.

Regulamin przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Koszalińskiej.