Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Akademickie Wsparcie Psychologiczne studentów Politechniki Koszalińskiej

Z Akademickiego Wsparcia Psychologicznego może skorzystać każdy student Politechniki Koszalińskiej. Pomoc można uzyskać wybierając dogodną dla siebie formę, m.in.: w postaci bezpośredniego kontaktu z osobami do tego wyznaczonymi, w formie telefonicznej lub e – mailowej.

Koordynowaniem zadań związanych z Akademickim Wsparciem Psychologicznym dla studentów PK, a także osobą wyznaczoną do bezpośredniego kontaktu z osobami w kryzysie psychicznym, który polega między innymi na wskazaniu ścieżki wsparcia, zajmuje się pracownik Działu Współpracy ze Studentami, mgr Agnieszka Rydzkowska

Na Wydziale Elektroniki i informatyki osobą wyznaczoną do kontaktów jest pani dr inż. Katarzyna Jagodzińska - Prodziekan ds. Studenckich, tel. (094) 34 78 728, e-mail: katarzyna.jagodzinska@tu.koszalin.pl

Więcej informacji na stronie: https://tu.koszalin.pl/art/258/akademickie-wsparcie-psychologiczne