Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Wyróżnienia dla pracowników wydziału
  • 2012r. - Prof. Michał Białko - doktorat honoris causa Politechniki Koszalińskiej.
  • 2009r. - Prof. dr hab. inż. Bohdan Andriyevskyy - Zachodniopomorski "Nobel" za pionierskie prace teoretyczno-doswiadczalne struktury elektronowej pasmowej.
  • 2008r. - dr hab. inż Oleg Maslennikow - Nagroda naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za pracę „Podstawy teorii zautomatyzowanego projektowania reprogramowalnych równoległych jednostek przetwarzających dla jednoukładowych systemów czasu rzeczywistego”.
  • 2008r. - Prof. Michał Białko - doktorat honoris causa Politechniki Gdańskiej.
  • 2004r. - dr hab. Mirosław Maliński - Nagroda Naukowa w konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 
  • 2003r. - dr hab. Mirosław Maliński - Zachodniopomorski "Nobel" za realizację tematu: "Opracowanie i zastosowanie metody numerycznej analizy piezoelektrycznych widm fotoakustycznych materiałów elektronicznych".
  • 1998r. - Prof. Zbigniew Suszyński, dr. hab. Mirosław Maliński, dr inż. Leszek Bychto - Outstanding Paper Award 1998 przyznanej przez IEEE Transactions on CPMT-Part A USA.
  • 1998r. - Prof. Michał Białko - członek rzeczywisty PAN.
  • 1995r. - Prof. Michał Białko - doktorat honoris causa Politechniki w Tuluzie.