Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Konferencje zorganizowane przez WEiI

Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki jest organizowana przez Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej od roku 2003 - wspólnie z SEP. Od roku 2014, współorganizatorem jest Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie.

Poza aktywnością naukową Konferencja jest również okazją do nawiązywania współpracy pomiędzy naukowcami z różnych ośrodków jak również inicjowania projektów dotyczących współdziałania z przemysłem. Atutem konferencji jest również przyjazna, koleżeńska atmosfera zarówno w trakcie obrad jak i imprez kuluarowych.

Od początku funkcjonowania konferencji, organizatorzy dążą do rozszerzania formuły spotkań jak również do podnoszenia jakości naukowej publikowanych materiałów. Referaty uczestników były wydawane w serii monografii „Informatyczne Systemy Zarządzania” jak również w czasopismach takich jak: Management and Production Engineering Review, Applied Computer Science, Journal of Theoretical and Applied Computer Science oraz Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki PK.

W roku 2021 przewidywane jest wydanie materiałów indeksowanych Scopus i/lub WoS.

Zakres konferencji obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowań elektroniki i informatyki:

 • analiza i klasyfikacja danych,
 • hurtownie i bazy danych,
 • multimedia, grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów,
 • inżynieria systemów informatycznych,
 • komputerowe modelowanie i symulacja,
 • sieci komputerowe i telekomunikacyjne,
 • systemy ekspertowe i sztucznej inteligencji,
 • języki programowania i programowanie sieci teleinformatycznych,
 • przetwarzanie równoległe i rozproszone,
 • technologie internetowe,
 • edukacja na odległość,
 • informatyka w zarządzaniu MŚP,
 • innowacje w praktyce,
 • relacje akademicko-biznesowe,
 • pozostałe aspekty teoretyczne i praktyczne informatyki.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie konferencji.


Archiwum konferencji prowadzonych przez Wydział

 1. XVII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki - 2020
 2. XV Krajowa Konferencja Elektroniki - 2016
 3. XIII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki - 2016
 4. XIV Krajowa Konferencja Elektroniki - 2015
 5. XII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki - 2015
 6. XIII Krajowa Konferencja Elektroniki - 2014
 7. XI Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki - 2014
 8. XII Krajowa Konferencja Elektroniki - 2013
 9. X Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki - 2013
 10. Zarządzanie wiedzą w tworzeniu przewagi konkurencyjnej - 2013