Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Elektronika i Telekomunikacja

Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja przygotowany jest, między innymi,  do samodzielnego rozwiązywania problemów w zakresie projektowania,  eksploatacji urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych (tj. układy FPGA, systemy wbudowane, mikrokontrolery, DSP, sterowniki PLC) z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Popularnym rozwiązaniem po ukończeniu etapu studiów inżynierskich, jest ich kontynuacja na studiach II stopnia(studia magisterskie) na kierunku Elektronika i Telekomunikacji lub Informatyka. Takie rozwiązanie poszerza zdecydowanie zakres posiadanych kompetencji i daje szerokie możliwości podjęcia pracy po zakończeniu studiów magisterskich.

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI:

 • 3,5-letnie (stacjonarne i niestacjonarne) I stopnia inżynierskie
 • 1,5-roczne (stacjonarne i niestacjonarne) II stopnia magisterskie

SPECJALNOŚCI NA STUDIACH I STOPNIA:

 • Optoelektronika
 • Systemy automatyki
 • Inżynierskie zastosowanie informatyki

SPECJALNOŚCI NA STUDIACH II STOPNIA:

 • Elektronika systemów sterowania
 • Elektronika użytkowa
 • Optoelektronika i fotoenergetyka
 • Systemy i sieci telekomunikacyjne

PRACA PO STUDIACH

 • jako specjaliści w firmach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny,
 • u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
 • w przedsiębiorstwach projektowych z zakresu elektroniki i telekomunikacji,
 • w ośrodkach wykorzystujących specjalistyczną aparaturę elektroniczną,
 • w firmach projektujących podzespoły elektroniczne.