Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Koła naukowe

Na Wydziale działają 3 Koła Naukowe:

 

Koło Naukowe Grupa .NET Politechniki Koszalińskiej (skupione wokół technologii Microsoft) - opiekun dr inż. Rafał Wojszczyk

Grupa .NET to rodzaj popularnej organizacji studenckiej działającej na wielu uczelniach. Od kilkunastu lat Grupa .NET działa jako Studenckie Koło Naukowe również na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.
Do głównych celów koła należy rozpowszechnianie nowoczesnych technologii w dziedzinie IT, pobudzanie zainteresowań naukowych, integracja społeczności IT oraz promowanie Uczelni i branży IT.

Członkowie koła organizują i uczestniczą w wielu aktywnościach. Regularne, cotygodniowe spotkania poświęcone są nauce programowania i poznawaniu platformy Microsoft .NET oraz .NET Core. W spotkaniach poruszane są również ważne zagadnienia niezależne od języka programowania (tj. dobre praktyki, wzorce projektowe, architektura oprogramowania, zadania DevOpsa), wielokrotnie ze wsparciem merytorycznym i prelekcją doświadczonych osób z branży IT. Wychodząc na przeciw zainteresowaniom studentów, koło zajmuje się również zagadnieniami związanymi z Arduino i IoT, językiem Python, grafiką 3D i animacjami wektorowymi. Ponadto w ramach partnerstwa z firmą Microsoft zostało zorganizowanych kilka edycji konferencji IT Academic Day. Oprócz tego członkowie koła Grupa .NET uczestniczyli w wielu innych wydarzeniach, m.in. InfoShare, Sparcamp, IT Academic Day oraz reprezentowali Uczelnię podczas targów pracy, dni otwartych, konkursów i hackatonów.

Stacjonarne spotkania koła mają charakter otwarty, gdzie oprócz prelekcji można uczestniczyć w dyskusjach i szukać pomocy przy rozwiązywaniu trudności w programowaniu. Dodatkowo zostały wprowadzone spotkania zdalne, a ustandaryzowane materiały rozpowszechniane są na repozytoriach z kodem źródłowym.

 

Koło pasjonatów Elektroniki - opiekun dr inż. Paweł Poczekajło

Główna działalność Koła to rozpowszechnianie wiedzy i realizacja projektów z zakresu szeroko pojętej elektroniki i informatyki. Członkowie czynnie uczestniczą w pokazach na Dniach Otwartych i Festiwalu Nauki organizowanym przez Politechnikę Koszalińską oraz prezentują się na konferencjach naukowych.

W chwili obecnej w zasobach Koła znajduje się m.in. wyposażenie komputerowe z monitorami 32" i 65", aparatura laboratoryjna (zasilacze, generatory, multimetry, oscyloskopy, itp.), zestawy prototypowe z mikroprocesorami (np. AVR/ARM/ESP8266) i układami reprogramowalnymi (FPGA/CPLD), minikomputery (RPi), Lego Mindstorms EV3 i Abilix oraz osprzęt/narzędzia do projektowania, wykonywania i lutowania obwodów PCB. Projekty realizowane przez Koło zazwyczaj łączą w sobie elementy elektroniki (projektowanie PCB, lutowanie), informatyki (programowanie, sys. operacyjne, usługi i aplikacje sieciowe), mechaniki (budowanie robotów, wykonywanie makiet), a nawet wzornictwa/grafiki (projektowanie interfejsów), dlatego każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

Członkowie Koło aktywnie działają również w zakresie projektowania i pisania gier komputerowych, uczestnicząc z sukcesami m.in. w zawodach z serii Game Jam.

Od 2019r. w ramach Koła funkcjonuje też Klub Krótkofalowców Politechniki Koszalińskiej, który realizuje łączności z radioamatorami z całego świata.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Facebook:
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Ko%C5%82o-pasjonat%C3%B3w-elektroniki-476272726516484/

Koło PyKosz (skupione wokół technologii/języka Python) - opiekun dr inż. Rafał Wojszczyk