Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

35. rocznica powstania Wydziału Elektroniki i Informatyki

W dniu 12 czerwca 2024 obchodziliśmy jubileusz 35-lecia Naszego Wydziału.

W auli Politechniki Koszalińskiej zebrało się wielu znamienitych i międzynarodowych gości, a także nasi pracownicy, których  powitał prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki.

Tak uroczyste święto nie mogło odbyć się bez władz uczelni  z Panią Rektor dr hab. Danutą Zawadzką, prof. PK na czele, która w swoim wystąpieniu podkreśliła zaangażowanie pracownic i pracowników Wydziału Elektroniki i Informatyki i jego nietuzinkową atmosferę.

W obchodach z ramienia uczelni brali udział także: prorektor ds. kształcenia dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. studenckich, dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, a także kanclerz uczelni dr inż. Artur Wezgraj. Gościliśmy także dziekanów z innych wydziałów uczelni oraz przedstawicieli z innych pomorskich uczelni.

O historii wydziału opowiadali byli dziekani, profesorowie Henryk Budzisz, Mirosław Maliński i Grzegorz Bocewicz, a bardzo wzruszającym momentem były specjalne podziękowania dla pań, które pracują w Biurze Dziekana – pani Margity Kucharskiej i Renaty Suszyńskiej. Nie zabrakło również podziękowań dla pracownic i pracowników WEiI za zaangażowanie i osiągnięcia naukowe.

Uroczystości zostały zakończone wspólnym pamiątkowym zdjęciem na schodach Politechniki Koszalińskiej i poczęstunkiem z urodzinowym tortem na czele.

fot. Adam Paczkowski / Politechnika Koszalińska