Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Rozprawy doktorskie

Wszczęte postępowania w sprawia nadania stopnia naukowego doktora

Nazwisko i imię Tytuł pracy Dyscyplina Promotor Data wszczęcia
Kupracz Łukasz Statystyczne modele pandemii i metody predykcyjne w prognozowaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w różnych krajach z uwzględnieniem szczepień Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

prof. dr. hab. inż. Antoni Wiliński

26.10.2021

Otwarte przewody doktorskie

Nazwisko i imię Tytuł pracy Dyscyplina Promotor Data wszczęcia
Kaczmarek Jacek Analiza porównawcza cyfrowych metod sterowania przetwornicą DC/DC Elektronika dr hab. inż. Robert Suszyński 2007-09-18
Madej Wiesław Analiza teoretyczna i doświadczalna możliwości zautomatyzowania oraz zastosowania metod fototermicznych i rekombinacyjnych do badań wybranych półprzewodników i struktur półprzewodnikowych Elektronika prof. dr hab. Mirosław Maliński 2017-10-24
Bączek Maciej Modelowanie i badania transformatorowych przekształtników napięcia na przykłądzie przetwornicy FLYBACK Elektronika prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke 2017-10-24

Zakończone przewody doktorskie

Nr Nazwisko i imię Tytuł pracy Dyscyplina / Data obrony i wszczęcia Promotor Recenzenci
46 Marciniak Jacek Wybrane metody sztucznej inteligencji w diagnostyce procesu sterowania spalaniem w kotłach przemysłowych dyscyplina Informatyka 2016-06-28 prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn Przewód zamknięty 2023-11-23
45 Statkiewicz Michał Programowa realizacja sterowania jakością komunikacji człowiek - komputer przy wykorzystaniu semantycznego sprzężenia zwrotnego. Informatyka 2013-05-28 prof. Aleksy Patryn Przewód zamknięty 2023-11-23
44 Nowacki Marcin Metoda ochrony informacji w systemach mobilnych wykorzystująca zewnętrzny komponent sprzętowy Informatyka 2019-04-26 prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński Przewód zamknięty 2023-11-23
43 Koziołko Paweł Wielostopniowa metoda ochrony anonimowości w sieci Internet Informatyka 2019-01-22 prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński Przewód zamknięty 2023-11-23
42 Wojsa Mateusz Metoda silnego zabezpieczenia danych przetwarzanych w chmurach obliczeniowych Informatyka 2018-10-23 prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński Przewód zamknięty 2023-11-23
41 Czyczyn-Egird Daniel Predykcja efektów oprogramowania przy użyciu wybranych technik eksploracji danych Informatyka / 2017-09-26 dr hab. inż. Adam Słowik Przewód zamknięty 2023-11-23
40 Gąsiorowsk Marek  Zastosowanie spektroskopii klasy NIRSCAN do ekspresowych badań obiektów ze zmieniającymi się w czasie parametrami optycznymi Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
19.10.2020
10.10.2023
 

prof. Aleksy Patryn

promotor pomocniczy:
dr inż. Leszek Bychto

prof. dr hab. Tomasz Błachowicz

dr hab. inż. Mariusz Sochacki, prof. PW

dr hab. inż. Tomasz Kołtunowicz, prof. PL

39 Gordon Radosław Wykorzystanie emisji akustycznej w diagnozowaniu morskich urządzeń elektroenergetycznych na przykładzie półprzewodnikowych przyrządów mocy

Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
2019-04-26
21.11.2023

dr hab. inż. Artur Bejger

dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz prof. ZUT

dr hab. inż. Dariusz Horla, prof. PP

38 Stebliński Paweł Analiza dynamiki przemagnesowania ferromagnetycznych struktur niskowymiarowych pod kątem zastosowań w układach pamięciowych i przetwarzania informacji Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
2019-04-26
14.04.2023
dr hab. Tomasz Błachowicz

prof. dr hab. Marek Kisielewski

prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

37 Radzki Grzegorz Metoda planowania misji lotów bezzałogowych statków powietrznych odpornych na zmiany warunków pogodowych

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
23.06.2021
26.08.2022

dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz

prof. dr hab. Wojciech Bożejko
dr hab. inż. Paweł Sitek, prof. PŚk
prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński
36 Giebas Damian Metoda wykrywania konfliktów zasobowych w aplikacjach wielowątkowych Informatyka
2019-04-26
22.06.2022

dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz

dr hab.inż. Jerzy Konorski
prof. dr hab.inż.Józef Korbicz
35 Widuliński Patryk Algorytmy detekcji infekcji programów komputerowych inspirowane biologicznymi mechanizmami immunologicznymi

Informatyka
2019-04-26
22.06.2022

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn

dr hab.inż. Jerzy Konorski
prof. dr hab.inż.Józef Korbicz
34 Poczekajło Paweł Algorytmy realizacji i implementacji liniowych, stacjonarnych filtrów cyfrowych 3D w potokowych strukturach z rotatorami Givensa Informatyka
2017-03-14
2019-04-26

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn

prof. dr hab. inż. Jan Zarzycki
prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
 33  Wojszczyk Rafał Model oceny jakości implementacji wzorców projektowych Informatyka
2018-11-27
2015-09-22

prof. Włodzimierz Khadzhynov

promotor pomocniczy:
dr inż. Piotr Ratuszniak

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki
prof. dr hab. inż. Viktor Vlasenko
32  Adam Dudek Model konwersji wiedzy na przykładzie działu serwisowego przedsiębiorstwa produkcyjnego Informatyka
2018-07-09
2014-01-21  

dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska

 

prof. dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak
dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki
31 Włodzimierz Wysocki Agentowo-obiektowy model wsparcia procesu wytwarzania oprogromowania Informatyka
2018-07-09
2014-01-21

prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski

promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz

prof. dr hab. inż. Ngoc Thank Nguyen
dr hab. inż. Jerzy Pejaś
30  Walczak Marcin  Modelowanie i badania wybranych impulsowych przetwornic napięcia stałego, pracujących w trybie nieciągłego przewodzenia (DCM)

Elektronika
2018-07-09
2015-01-20 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke 

dr hab. inż. Jacek Rąbkowski
dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz

29 Plecka Przemysław Metoda przedwdrożeniowego wymiarowania zmian oprogramowania wybranej klasy systemów ERP Informatyka
2017-05-09
2014-01-21
prof. Zbigniew Banaszak prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
dr hab. inż.Lech Madeyski
28 Świta Robert System wspomagania orientacji przestrzennej osób niewidomych wykorzystujący konwersję obrazów 2D do postaci dźwięku przestrzennego Informatyka
2015-12-18
2013-12-17
prof. dr hab. Zbigniew Suszyński prof.dr hab.inż. Józef Korbicz
prof.dr hab.inż. Jerzy Świątek
27 Kubicki Maciej Analiza teoretyczna i doświadczalna możliwości zastosowania termoakustycznej metody pomiaru do badania szczelności obudów elementów elektronicznych Elektronika
2015-05-26
2012-09-19
dr hab. Mirosław Maliński dr hab. inż. Tomasz Starecki
płk. dr hab. inż. Mateusz Pasterniak
26 Dorywalski Krzysztof System spektroskopii elipsometrycznej w zastosowaniu do badań własności szerokopasmowych materiałów optoelektronicznych Elektronika
2014-12-16
2012-09-19
prof. Aleksy Patryn prof.dr hab. Tomasz Stapiński
prof.dr hab.inż. Leszek Jaroszewicz
25 Michalkiewicz Jarosław Algorytmy uczenia sieci neuronowej w oparciu o zmodyfikowane twierdzenia Kołmogorowa Informatyka
2014-12-16
2011-11-29
prof. dr hab. inż. Michał Białko prof.dr hab.inż. Stanisław Osowski
dr hab. inż. Wojciech Jędruch
24 Pawlak Michał Fale termiczne i plazmowe w badaniach materiałów półprzewodnikowych. Elektronika
2014-07-18
2011-01-11
prof dr hab. Mirosław Maliński prof.dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
dr hab. Bogumił Linde
23 Bednarek Michał Termografia aktywna w trybie złożonego pobudzenia impulsowego Elektronika
2013-12-17
2010-01-12
prof. dr hab. Zbigniew Suszyński dr hab. inż. Tomasz Starecki
dr hab. inż. Krzysztof Górecki
22 Kosikowski Mateusz Szybka metoda wizualizacji niejednorodności cieplnych oparta o akwizycję, przetwarzanie i analizę obrazów termofalowych Elektronika
2013-12-17
2007-06-26
prof. dr hab. Zbigniew Suszyński prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski
prof. dr hab.inż. Andrzej Dziedzic
21 Popławski Marek Sprzętowe realizacje systemów rozmytych przeznaczone do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim Elektronika
2013-10-15
2008-06-17
prof. dr hab. inż. Michał Białko dr hab. inż. Wojciech Jędruch
prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat
20 Chrobak Łukasz Rozwinęcie metod fotoakustycznych do nieniszczącego wyznaczania parametrów optycznych i rekombinacyjnych wybranych materiałów optoelektronicznych. Elektronika
2013-03-26
2009-09-29
dr hab. Mirosław Maliński prof. dr hab. Danuta Wróbel
prof.dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
19 Oleksy Maciej Badania właściwości cieplnych półprzewodnikowych elementów wysokotemperaturowych Elektronika
2012-07-09
2004-12-02
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke prof.dr hab. inż. Regina Paszkiewicz
prof.dr hab. inż. Andrzej Jakubowski
18 Rajewska Magdalena Zastosowanie bramek prądowych w układach cyfrowych wymagających ochrony przetwarzania danych Elektronika
2012-06-25
2007-03-27
prof. Maciej Walkowiak dr hab. inż. Aleksandr Cariow
prof.dr hab. inż. Adam Grzech
17 Jagodzińska Katarzyna Metody poszukiwania efektywnych konstrukcji elektrycznie małych anten liniowych Elektronika
2012-02-27
2008-06-17
prof. Maciej Walkowiak prof.dr hab. inż. Janusz Konopka
dr hab. inż. Ryszard Katulski
16 Ratuszniak Piotr Równoległa i potokowa realizacja wybranych algorytmów algebry liniowej w układach reprogramowalnych. Informatyka
2011-10-26
2009-06-16
prof. dr hab. inż. Michał Białko prof. Włodzimierz Khadzhynov
prof.dr hab. inż. Roman Wyrzykowski
15 Majchrzak Piotr Termofalowe metody badania profilu głębokościowego parametrów ciepnych w strukturach zawierających materiały termoizolacyjne Elektronika
2011-03-01
2003-06-17
prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke
prof. dr hab. Zbigniew Lisik
14 Hapka Aneta Symulacja przejściowych przebiegów termicznych w elementach i układach elektronicznych z uwzględnieniem nieliniowości. Elektronika
2009-09-28
2003-05-29
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke prof. dr hab. Zbigniew Suszyński
prof. dr hab. Zbigniew Lisik
13 Kraśniewski Jarosław Badanie charakterystyk termicznych tranzystorów mikrofalowych Elektronika
2009-09-28
2004-12-02
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke dr hab. Mirosław Maliński
prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka
12 Berezowski Robert Jednostki operacyjne zbudowane w oparciu o bramki prądowe dla jednoukładowych systemów VLSI. Elektronika
2007-11-27
2004-05-20
prof. nadzw. dr hab. Oleg Maslennikow prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn
dr hab. inż. Edward Hrynkiewicz
11 Korcz Karol Opis, ocena i redukcja zakłóceń zewnetrznych oraz szumów własnych w okrętowych odbiornikach radiokomunikacyjnych w paśmie 100kHZ - 30 MHz. Elektronika
2007-10-30
1998-09-17
prof. L. Spiralski prof. Wojciech Sobczak
prof. Jerzy Smyczek
10 Słowik Adam Projektowanie i optymalizacja cyfrowych układów elektronicznych przy użyciu algorytmów ewolucyjnych Elektronika
2007-03-13
2004-11-04
prof. dr hab. inż. Michał Białko prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn
dr hab. inż. Wojciech Jędruch
9 Łuczak Radosław Zastosowanie rekurencyjnych, półanalitycznych algorytmów splotowych w symulacjach obwodów elektrycznych Elektronika
2006-12-19
2003-03-13
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke dr hab. inż. Henryk Budzisz
prof. dr hab. inż. Michał Tadeusiewicz
8 Arsoba Robert Badanie jakości termokompresji w strukturach tyrystorowych metodami termofalowymi dla pobudzeń energetycznych zmiennych w czasie lub przestrzeni Elektronika
2006-01-10
2003-03-13
dr hab. inż. Zbigniew Suszyński prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke
dr hab. inż. Jerzy Bodzenta
7 Pawłowski Piotr Ocena przydatności bramek cyfrowych pracujących w trybie prądowym w mieszanych systemach analogowo-cyfrowych. Elektronika
2004-09-23
1998-09-17
dr hab. inż. Henryk Budzisz dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke
6 Strzeszewski Bogdan Prądowe komórki neuronowe małej mocy w układach VLSI. Elektronika
2003-06-17
1998-09-17
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn prof. dr hab. inż. Michał Białko
prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski
5 Kiełbasiński Andrzej Wyłącznie tranzystorowy filtr zerowy i jego zastosowanie Elektronika
2002-09-30
1998-09-17
prof. Henryk Budzisz prof. dr hab. inż. Michał Białko
dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz
4 Bychto Leszek Metody fotoakustyczne w pomiarach parametrów cieplnych i optycznych materiałów stosowanych w elektronice Elektronika
2001-12-17
1998-11-26
prof. Aleksy Patryn prof. dr hab. inż. Mieczysław Danilkiewicz
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kalita
3 Maslennikowa Natalia Wiarygodna implementacja algorytmów algebry liniowej w układach FPGA zbudowanych w oparciu o bramki prądowe Elektronika
2000-11-17
1999-04-23
prof. dr hab. inż. Jerzy Kaniewski dr hab. inż. Henryk Budzisz
prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski
doc. dr hab. Marek Tudruj
2 Mazurek Andrzej Badanie integratorów i filtrów pracujących w czasie dyskretnym z zastosowaniem przełączanych wzmacniaczy transkonduktancyjnych Elektronika
1999-12-21
1999-05-21
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn dr hab. inż. Wiesław Sieńko
prof. dr hab. inż. Andrzej Materka
1 Wezgraj Artur Porównanie wybranych analogowych układów pracujących w trybie prądowym z ich odpowiednikami napięciowymi Elektronika
1999-05-21
1998-09-17
prof. Andrzej Guziński prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn
dr hab. inż. Aleksander Urbaś

 

https://wykaz.weii.tu.koszalin.pl/doktoraty