Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Opis szkoleń, zajęć warsztatowych i wizyt studyjnych 2020/2021
Opublikowano 24.01.2022 17:05

Opis szkoleń, zajęć warsztatowych i wizyt studyjnych realizowanych na Wydziale Elektroniki i Informatyki 
w ramach Modułu 2 - Podnoszenie kompetencji studentóww roku akademickim 2020/2021
Kierunek Informatyka
Biuro projektu: mgr Magdalena Kimaszewska ul. Śniadeckich 2, pokój 21-2a

1. Java - zaawansowane techniki programowania - Zajęcia warsztatowe

Opis zajęć: Wprowadzenie do technik zaawansowanych, Strumienie, Tworzenie aplikacji sieciowych, Interfejs JDBC i programowa obsługa baz danych, Interfejs programowy bezpieczeństwa

Liczba godzin: 30 godzin

Termin realizacji: listopad 2020 – luty 2021 r.

2. Programowanie urządzeń mobilnych - Zajęcia warsztatowe

Opis zajęć: Wprowadzenie do zagadnienia programowania urządzeń mobilnych, Analiza wdrożenia, Architektura aplikacji, Dedykowane frameworki, Kierowanie użytkownikiem, Optymalizacja, Przykłady.

Liczba godzin: 30 godzin

Termin realizacji: listopad 2020 – luty 2021 r.

3. Inżynieria testowania: urządzenia mobilne, aplikacje internetowe, lokalne - Zajęcia warsztatowe 

Opis zajęć: Podstawy testowania oprogramowania, Proces testowania, Testowanie w kolejnych fazach projektu informatycznego, Modele wytwarzania oprogramowania, a poziomy testów, Statyczne techniki testowania, Projektowanie testów, Zarządzanie procesem testowym, Narzędzia w procesie testowania

Liczba godzin: 30 godzin

Termin realizacji: listopad 2020 – luty 2021 r.

4. Akademia Python - biblioteki numeryczne - Zajęcia warsztatowe

Opis zajęć: Zapoznianie z bibliotekami numerycznymi, graficznymi: zastosowania (naukowe, komercyjne), przykłady, realizacja projektu z użyciem bibliotek

Liczba godzin: 30 godzin

Termin realizacji: listopad 2020 – luty 2021 r.

5. Zajęcia warsztatowe: Akademia Python - Expert

Opis zajęć: Serializacja i przetwarzanie danych, Komunikacja systemowa, Programowanie współbieżne, Techniki debugowania, Testowanie, Optymalizacja

Liczba godzin: 30 godzin

Termin realizacji: listopad 2019 – luty 2021 r.

6. Bezpieczeństwo systemów informatycznych - Zajęcia warsztatowe

Opis zajęć: Zajęcia prowadzone w firmie informatycznej, przez specjalistę, na podstawie doświadczeń firmy, Zabezpieczenie systemu informatycznego przed włamaniami, Zastosowanie narzędzi podnoszących bezpieczeństwo systemu informatycznego, Monitorowanie pracy systemu, Wykrywanie włamań, Techniki typowych ataków, Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem.

Liczba godzin: 6 godzin

Termin realizacji: listopad 2020 – luty 2021 r.

7. Witryna do budżetowania Wydziału - Zadanie praktyczne w formie projektowej

Opis zajęć: Realizacja dużego projektu zespołowego, który może być użyty przez administrację wydziału. Główne cele: przygotowanie studentów do pracy zespołowej, podział na zadania, konsultacje z klientem, realizacja modułów, wdrożenie

Liczba godzin: 90 godz.

Termin realizacji: listopad 2020 – grudzień 2021r.

Biuro projektu: mgr Magdalena Kimaszewska ul. Śniadeckich 2, pokój 21-2a