Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Wybór specjalności

Deklaracja specjalności dla studentów I stopnia (inżynierskie) - plik pdf - plik docx - plik odt

Deklaracja specjalności dla studentów II stopnia (magisterskie) - plik pdf - plik docx - plik odt

Deklaracje należy przesłać pod adres anna.krajcer@tu.koszalin.pl (ostateczny termin 22 maja)

Informatyka I stopnia (inżynierskie)
Nazwa specjalności Prezentacje kontakt
Administrowanie sieciami komputerowymi (ASK) prezentacja ASK dr inż. Bogdan Strzeszewski
email:bogdan.strzeszewski@tu.koszalin.pl
Inżynieria systemów i bazy danych (ISiBD) prezentacja ISIBD dr inż. Rafał Wojszczyk
email:rafal.wojszczyk@tu.koszalin.pl
Inżynieria testów oprogramowania (ITO) prezentacja ITO dr inż. Rafał Wojszczyk email:rafal.wojszczyk@tu.koszalin.pl
Informatyka w zarządzaniu (IwZ) prezentacja IWZ dr inż. Krzysztof Bzdyra
email:krzysztof.bzdyra@tu.koszalin.pl
Programowanie komputerów i sieci informatyczne (PKiSI) prezentacja PKISI sway
prezentacja PKISI pdf
dr inż. Rafał Wojszczyk
email:rafal.wojszczyk@tu.koszalin.pl
Programowanie systemów automatyki (PSA) prezentacja PSA dr inż. Paweł Poczekajło
email:pawel.poczekajlo@tu.koszalin.pl
Technologie internetowe i mobilne (TIiM) prezentacja TIiM  dr inż. Grzegorz Górski
email:grzegorz.gorski@tu.koszalin.pl 
Informatyka II stopnia (magisterskie)
Nazwa specjalności Prezentacje kontakt
Inteligentne systemy informacyjne (ISI) prezentacja ISI dr hab inż. Adam Słowik, prof. PK
email:adam.slowik@tu.koszalin.pl
Informatyczne systemy zarządzania (ISZ) prezentacja ISZ dr inż. Krzysztof Bzdyra
email:krzysztof.bzdyra@tu.koszalin.pl
Przetwarzanie i eksploracja danych (PiED) prezentacja PiED  dr inż. Paweł Skrobanek
email:pawel.skrobanek@tu.koszalin.pl 
Rozproszone systemy informatyczne (RSI) prezentacja RSI
RSI - informacja
Cyberbezpieczenstwo
Przetwarzanie w chmurze
Systemy wdrażania i monitoringu IT 
dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK
email:robert.suszynski@tu.koszalin.pl 
Systemy informatyki przemysłowej (SIP) prezentacja SIP dr inż. Paweł Poczekajło
email:pawel.poczekajlo@tu.koszalin.pl
Zastosowania systemów baz danych (ZSBD) prezentacja ZSBD dr inż. Rafał Wojszczyk
email:rafal.wojszczyk@tu.koszalin.pl
Elektronika i Telekomunikacja I stopnia (inżynierskie)
Nazwa specjalności Prezentacje kontakt
Optoelektronika (OPTO) prezentacja OPTO prof. dr hab. inż. Aleksy Patryn
email:aleksy.patryn@tu.koszalin.pl
Systemy automatyki (SA) prezentacja SA dr inż. Paweł Poczekajło
email:pawel.poczekajlo@tu.koszalin.pl
Inżynierskie zastosowania informatyki (IZI) prezentacja IZI dr hab. inż. Leszek Bychto Profesor PK
email: leszek.bychto@tu.koszalin.pl
Elektronika i Telekomunikacja II stopnia (magisterskie)
Nazwa specjalności Prezentacje kontakt
Elektronika użytkowa (EU) prezentacja EU dr inż. Aneta Hapka
email:aneta.hapka@tu.koszalin.pl
Elektronika systemów sterowania (ESS) prezentacja ESS  dr inż. Paweł Poczekajło
email:pawel.poczekajlo@tu.koszalin.pl
Optoelektronika i fotoenergetyka (OiF) prezentacja OIF prof. dr hab. inż. Aleksy Patryn
email:aleksy.patryn@tu.koszalin.pl
Systemy i sieci telekomunikacyjne (SiST) prezentacja SIST dr inż. Katarzyna Jagodzińska
email:katarzyna.jagodzinska@tu.koszalin.p