Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Kontakt


Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin


Biuro Wydziału:
tel: 94 34 78 706


Biuro Obsługi Studenta:
https://www.tu.koszalin.pl/kat/950/dane-kontaktowe-i-godziny-obslugi-studentow


BOS - Studia stacjonarne:
Małgorzata Siemieniuk
malgorzata.siemieniuk@tu.koszalin.pl
tel: 94 34 78 714


BOS - Studia niestacjonarne:
Lucyna Pieróg
lucyna.pierog@tu.koszalin.pl
tel: 94 34 78 704


Studia podyplomowe:
Margita Kucharska
tel: 94 34 78 702


Biuro Dziekana
Studia stacjonarne:
  poniedziałek-piątek: 9:00-13:00
Studia niestacjonarne: (tylko podczas zjazdów)
Piątek: 15:00-18:00
Sobota: 9:00-12:00