Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Opublikowano 15.05.2024 14:46
Piknik z Wydziałem Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej
 
Widowiskowe przeciąganie kabla, familiada, czyli turniej wiedzy o materiałach i technikach budowlanych, rywalizacja na miniaturowym placu budowy to niektóre konkurencje środowego pikniku z Wydziałem Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej (WILŚiG).
 
Po raz pierwszy studenci tego wydziału do wspólnej zabawy na powietrzu zaprosili wszystkie koleżanki i kolegów z kampusu przy ulicy Śniadeckich. – Chcemy zjednoczyć społeczność akademicką, a przy okazji pokazać, że studiowanie może się łączyć z fajną zabawą - mówiła Natalia Kostrub, przewodnicząca Rady Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji.
 
Ogromną popularnością cieszyła się gra bingo, w której do losowania piłeczek z liczbami użyto najprawdziwszej betoniarki. Uczestnicy pikniku szukali też skarbów przy użyciu sprzętu geodezyjnego (teodolit).
 
Konkurujących studentów dopingowali wykładowcy: wśród nich rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK i dziekan WILŚiG, prof. dr hab. inż. Robert Sidełko. Studenci obiecują, że wydarzenie na stałe wejdzie do kalendarza akademickiego.
 
Zdjęcia: Wojciech Szpak/Biuro Komunikacji Społecznej