Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Opublikowano 12.10.2023 08:13
Uwaga I rok Zarządzania studia stacjonarne: W dniu 12.10 zajęcia z matematyki z mgr Ewą Czapla nie odbędą się z powodu choroby. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.
Opublikowano 03.10.2023 13:52
Uwaga Studenci st. stacjonarnych - zajęcia z dr Moniką Foremną-Pilarską w terminie 03-10.10.2023 - zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie. Sekcja ds. dydaktycznych
Opublikowano 01.09.2023 13:20
Nastąpiła zmiana godziny egzaminu poprawkowego z Podstaw marketingu z dr Ewą Kasperską. Odbędzie się on w dniu 5.09.2023 o godzinie 11.00 w sali 503A. Konsultacje odbędą się 5.09.23 w godzinach 10...