Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Zespół Laboratoriów Komputerowych

Imię I Nazwisko Nr Pok. Telefon
mgr inż. Adam Kędzia - kierownik 116B 94 34-39-106
mgr inż. Wojciech Florkowski 116B 94 34-39-106