Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI / specjalność: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Studia podyplomowe organizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Studia podyplomowe GOSPODARKA NIERUCHOMOŚ...