Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Warsztaty z wykorzystaniem platformy xStation5
Opublikowano 24.11.2023 11:14

Szanowni Państwo,
Zapraszam na webinar inwestycyjny Zarządzanie ryzykiem - jak świadomie obracać kapitałem na rynkach lewarowanych. Warsztaty z wykorzystaniem platformy xStation5.
Spotkanie odbędzie się w dniu 27 listopada b.r. (poniedziałek) o godzinie 10.45 w Laboratorium finansowo-giełdowym (s. 604A) w Kampusie przy ul. Kwiatkowskiego 6E.

Warsztaty są realizowane w formie hybrydowej. Link dostępu:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6aba0d8352014bea8b44feee84e23f3c%40thread.tacv2/1700819952080?context=%7b%22Tid%22%3a%22591a8c20-e43b-4959-baf4-94fdcb5cf997%22%2c%22Oid%22%3a%22b3d1cb43-abed-4c2b-a7a2-cd5ef2bfceb2%22%7d

Prelegentem będzie Pan  Konrad Sobieski – analityk Domu Maklerskiego XTB S.A.

Serdecznie zapraszam!
Anna Szczepańska-Przekota