Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Biuro WNE

Imię I Nazwisko Nr Pok. Telefon
mgr Małgorzata Kraszka - kierownik 114A 94 34-39-114
mgr Karolina Trafny 103A 94 34-39-203
mgr Emilia Nadolna-Czarnota 103A 94 34-39-118
mgr Mariusz Mędrak 113A 94 34-39-207
mgr Katarzyna Chorążewicz 104A 94 34-39-154