Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Kompetencje cyfrowe kandydatów


Kandydat na studia w WNE powinien posiadać umiejętność podstawowego korzystania z komputera, w tym korzystania z:

  • przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari),
  • urządzeń peryferyjnych (np. drukarek),
  • oprogramowania graficznego (w celu przygotowania np. zdjęcia cyfrowego),
  • edytorów tekstu (np. Microsoft Word, LibreOffice - Writer),
  • arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel, LibreOffice - Calc),
  • poczty elektronicznej,
  • narzędzi pracy zespołowych oraz wideokonferencji (np. Microsoft Teams, Zoom, eMeeting).