Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Projekty badawcze finansowane zewnętrznie (NCN, MNiSW, NAWA)

Projekt Tytuł projektu Kierownik projektu Data rozpoczęcia Data zakończenia
Opus 17 2019/33/B/HS4/02068 Rola, wpływ i zakres oddziaływania festiwali kulinarnych w Polsce dr Grzegorz Kwiatkowski, prof. PK 2020-01-29 2023-01-28
Dialog 0131/2019 Inteligentny rozwój Pomorza Środkowego - innowacyjne podejście do kreowania przewagi konkurencyjnej regionu dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK 2020-01-01 2022-06-30
Miniatura 5 2021/05/X/HS4/01788 Zdolność adaptacyjna do zmian klimatu dla zrównoważonych źródeł utrzymania w sektorze rolnym dr Agnieszka Kurdyś-Kujawska 2021-12-15 2022-12-14

Projekty badawcze finansowane zewnętrznie - zakończone

Projekt Tytuł projektu Kierownik projektu Data rozpoczęcia Data zakończenia
Granty interwencyjne NAWA PPN/GIN/2020/1/00029/U/00001 Building resilient event sector in times of uncertainty dr Grzegorz Kwiatkowski, prof. PK 04.02.2021 03.02.2022

Projekty badawcze Politechniki Koszalińskiej finansowane z subwencji w roku 2022

Tytuł projektu PK Kierownik projektu
Gospodarka a rynki energii – aspekt makroekonomiczny i mikroekonomiczny dr hab. Jerzy Rembeza, prof. PK
Decentralizacja finansów publicznych a rynek nieruchomości w warunkach niestabilności (ujęcie dynamiczne) dr Joanna Cymerman
Finansowe uwarunkowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez gospodarstwa rolne w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Środkowego dr Ewa Szafraniec-Siluta
Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju obszarów peryferyjnych dr Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz
Modelowanie popytu na pracę dr Kamila Radlińska
Mechanizmy kompensacji utraconej produktywności zasobów pracy – perspektywa przedsiębiorstw dr Agnieszka Jakubowska
Budowanie odpornych obszarów wiejskich: wzmocnienie atutów, różnorodności i dynamiki obszarów wiejskich w czasach niepewności dr Agnieszka Kurdyś-Kujawska
Doświadczenia i wyzwania CSR w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju w biznesie dr Agnieszka Judkowiak
Gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych w obliczu globalnego kryzysu dr Rafał Rosiński
Decyzje finansowe gospodarstw domowych w warunkach niepewności dr Agnieszka Strzelecka
Odporność sektora eventów kulinarnych i producentów lokalnej żywności w regionie Południowego Bałtyku dr Luiza Ossowska
Model gospodarki odpadami jst dr Roman Ardan
Analiza funkcjonowania przedsiębiorstw w logistycznym łańcuchu dostaw w regionie środkowopomorskim dr Marcin Olkiewicz
Pracownik w pracy przyszłości dr Weronika Toszewska-Czerniej

Projekty dydaktyczne realizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Projekt „Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej” - POWR.03.05.00-00-Z219/17

Projekt „ZINTEGROWANI – Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej” - POWR.03.05.00-00-Z055/18

Projekt „Kompleksowy program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych” - POWR.03.01.00-00-O022/19

Projekt Społeczna odpowiedzialność nauki „Gospodarka 4.0, Przemysł 4.0, Logistyka 4.0, Mobilność 4.0, Otwarcie na przyszłość i świat – wykłady” - SONP/SP/515255/2021, kierownik dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK

Projekt „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II” – NBP -DEW-WPE-PM-0662-0259-2021, kierownik dr Agnieszka Strzelecka

Projekt Społeczna Odpowiedzialność Nauki, tytuł projektu "Wybór drogi zawodowej w świetle osiągnięć naukowych" - SONP/SP/550941/2022

Projekt Doskonała Nauka "Proces komunikacji społecznej w poszukiwaniu nowej jakości pedagogicznej" - DNM/SP/547970/2022