Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Praktyki zawodowe studentów

Zarządzenie Nr 99/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji i realizacji praktyk studenckich w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

http://www.bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/AktyPrawne-ZR/zarzadzenie_99_2020.pdf

Uwaga: studenci, którzy w związku zagrożeniem epidemicznym nie mają możliwości zrealizowania w bieżącym semestrze praktyki zawodowej, zgodnie z pkt. 8 Zarządzania Nr 99/2020, mają obowiązek przesłania do kierownika praktyk Wniosku o przeniesienie terminu odbycia praktyki zawodowej (Załącznik - praktyka COVID-19).

Pliki do pobrania