Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Praktyki zawodowe studentów

Zarządzenie Nr 99/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji i realizacji praktyk studenckich w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

http://www.bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/AktyPrawne-ZR/zarzadzenie_99_2020.pdf

Uwaga: studenci, którzy w związku zagrożeniem epidemicznym nie mają możliwości zrealizowania w bieżącym semestrze praktyki zawodowej, zgodnie z pkt. 8 Zarządzania Nr 99/2020, mają obowiązek przesłania do kierownika praktyk Wniosku o przeniesienie terminu odbycia praktyki zawodowej (Załącznik - praktyka COVID-19).

Kierownicy praktyk zawodowych studentów w roku akademickim 2022/2023:

  • na kierunku Ekonomia – dr hab. Grzegorz Przekota, prof. PK
  • na kierunku Finanse i Rachunkowość I stopień – dr Rafał Rosiński
  • na kierunku Finanse i Rachunkowość II stopień – dr Agnieszka Judkowiak
  • na kierunku Logistyka I stopień studia stacjonarne – dr Beata Granosik
  • na kierunku Logistyka I stopień studia niestacjonarne –  dr Anna Szczepańska-Przekota
  • na kierunku Turystka i Rekreacja – dr Ewa Kasperska
  • na kierunku Zarządzanie – dr Marcin Olkiewicz

Pliki do pobrania

W przypadku problemów z dostępem do plików należy skorzystać z trybu prywatnego przeglądarki i nie należy logować się na swoje konto MS365.

Załączniki

Nazwa
Ragulamin praktyk pobierz
Wykaz umów pobierz