Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Jakość kształcenia

W przypadku problemów z dostępem do plików należy skorzystać z trybu prywatnego przeglądarki i nie należy logować się na swoje konto MS365.

  1. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia
  2. Księga Jakości
  3. Programy studiów dla cykli kształcenia 2022-2025 (I st) i 2022-2024 (II st)
  4. Programy studiów dla pozostałych cykli kształcenia
  5. Sprawozdania z ankiet
  6. Raporty samooceny
  7. Instrukcja wypełniania sylabusa