Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Opublikowano 12.10.2023 08:13
Uwaga I rok Zarządzania studia stacjonarne: W dniu 12.10 zajęcia z matematyki z mgr Ewą Czapla nie odbędą się z powodu choroby. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.
Opublikowano 03.10.2023 13:52
Uwaga Studenci st. stacjonarnych - zajęcia z dr Moniką Foremną-Pilarską w terminie 03-10.10.2023 - zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie. Sekcja ds. dydaktycznych