Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

ZARZĄDZENIE Nr 43/2023 Rektora Politechniki Koszalińskiej w sprawie prowadzenia procesu dyplomowania oraz składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwizacji Prac Dyplomowych (APD)

Studenci przystępujący do obrony pracy dyplomowej zobowiązani są do zapoznania się i postępowania zgodnie z Procedurą dyplomowania oraz do pobrania ze strony BOS-u (dokumenty do pobrania) Wniosku o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz z ich odpisami. Wszelkich informacji dotyczących złożenia dokumentów do obrony udziela Biuro Obsługi Studentów.

Wszystkie prace dyplomowe powinny być zgodne z obowiązującymi standardami pisania pracy i zawierać słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim (elementy te powinny być zamieszczone bezpośrednio po stronie tytułowej).
 

Pliki do pobrania (pytania na egzamin dyplomowy - wszystkie kierunki)

W przypadku problemów z dostępem do plików należy skorzystać z trybu prywatnego przeglądarki i nie należy logować się na swoje konto MS365.

Załączniki

Nazwa
Wytyczne dyplomowania na WNE PK.doc pobierz
strona tytułowa - prace dyplomowe.docx pobierz