Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

ZARZĄDZENIE Nr 46/2022 Rektora Politechniki Koszalińskiej w sprawie prowadzenia procesu dyplomowania oraz składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwizacji Prac Dyplomowych (APD)

Studenci przystępujący do obrony pracy dyplomowej zobowiązani są do zapoznania się i postępowania zgodnie z Procedurą dyplomowania oraz do pobrania ze strony BOS-u (dokumenty do pobrania) Wniosku o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz z ich odpisami. Wszelkich informacji dotyczących złożenia dokumentów do obrony udziela Biuro Obsługi Studentów (wne.bos@tu.koszalin.pl, tel. 94 34 39 108 / 94 34 39 117).

Wszystkie prace dyplomowe powinny być zgodne z obowiązującymi standardami pisania pracy i zawierać słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim (elementy te powinny być zamieszczone bezpośrednio po stronie tytułowej).
 

Pliki do pobrania