Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Procedura Archiwizacji Prac Dyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych


ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji wersji elektronicznej prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Zatwierdzona praca przez promotora powinna zostać poddana procesowi archiwizacji w systemie APD (Archiwum Prac Dyplomowych) znajdującym się pod adresem apd.tu.koszalin.pl.

Dostęp do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) wymaga posiadania konta w CAS - Centralnej Usługi Uwierzytelniania, czyli konta w systemie USOSweb. 

W przypadku utraty hasła do systemu, należy skorzystać z opcji przypomnienia hasła (loginem jest nr PESEL).

no_ftp->no_image

 

1. Student wybiera język pracy, wprowadza do APD streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim.

Dodatkowo wymagany jest: tytuł w języku angielskim (jeżeli praca była przygotowana w języku polskim lub w języku innym niż język angielski), temat pracy w języku polskim (jeżeli praca była przygotowana w języku innym niż polski), słowa kluczowe i streszczenie w języku obcym, jeżeli praca została przygotowana w języku innym niż polski, po uprzednim uzgodnieniu treści tych danych z promotorem.

no_ftp->no_image

W styczniu 2022 roku w APD zostało wprowadzone elektroniczne oświadczenie autora o samodzielności napisania pracy dyplomowej. Aby przejść do kroku drugiego, należy zatwierdzić niniejsze oświadczenie - zgodnie z poniższym zrzutem ekranowym.

no_ftp->no_image

2. Po zatwierdzeniu zmian student otrzymuje możliwość załadowania do APD pliku z pracą w formacie PDF. W tym celu należy nacisnąć link „Przejdź do dodawania plików” umiejscowionego na górze strony programu do archiwizacji.

no_ftp->no_image

 

3. Uruchomienie powyższego linku spowoduje przejście do strony z danymi o pracy oraz linkiem pozwalającym na dodanie plików z pracą dyplomową. Maksymalny rozmiar pliku, który zostanie zaakceptowany przez system, jest ustalany przez administratora systemu (w chwili obecnej jest to 15 MB).

no_ftp->no_image

 

4. Po przejściu na zakładkę "Pliki" autor pracy ma możliwość dodania plików związanych ze swoją pracą.

no_ftp->no_image
W zakładce Rodzaj są dwie możliwości do wyboru: Praca (plik pdf z treścią pracy dyplomowej) oraz Inny (materiały dodatkowe nie będące częścią drukowanej pracy). Po wybraniu pliku z pracą naciskamy link DODAJ DO ZESTAWU. Po poprawnym przesłaniu pliku pojawi się lista plików które zostały dołączone do tej pracy dyplomowej - nazwa przesłanego pliku zostanie automatycznie zmieniona zgodnie z obowiązującą maską.

no_ftp->no_image

5. Następnym krokiem jest przekazanie plików i opisu pracy do promotora w celu zatwierdzenia pracy.

no_ftp->no_image

6. Przekazane pliki są badane w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

no_ftp->no_image
Wynik badania dostępny jest po jego ukończeniu.

no_ftp->no_image