Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Konferencje aktualne

Konferencja Naukowa

Współpraca i doświadczenia nauki we wspieraniu polityk na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – ERDN 2002-2022: patrzymy w przyszłość!

Celem Konferencji jest rozwój międzynarodowego i międzypokoleniowego transferu wiedzy i współpracy naukowej, prezentacja osiągnięć naukowych w tym najnowszych wyników badań i prac rozwojowych oraz integracja i współpraca środowiska naukowego z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie tworzenia skutecznych polityk na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w krajach europejskich. Tematyka konferencji podyktowania jest najbardziej aktualnymi problemami, które wpływają na rozwój społeczny, ekonomiczny i środowiskowy na obszarach wiejskich w Polsce i Europie.

https://konferencja.wne.tu.koszalin.pl/


Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej ma zaszczyt zaprosić na

XVIII KONFERENCJĘ NAUKOWĄ PT.: FORUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIKROFIRMA 2022 - 8-9.12.2022 Koszalin

pod patronatem honorowym Rektora Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK
finansowaną w ramach programu Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych https://mikrofirma.tu.koszalin.pl/

 


Konferencje archiwalne

  • Konferencja nt. Inteligentny rozwój Pomorza Środkowego - innowacyjne podejście do kreowania przewagi konkurencyjnej regionu - 9.06.2022 Koszalin, 28.06.2022 Słupsk

  • XVII KONFERENCJA NAUKOWA PT.: FORUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIKROFIRMA 2021 - 9-10 grudnia.2021

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. INTELIGENTNY ROZWÓJ REGIONU – IDEA A RZECZYWISTOŚĆ - 18-19 listopada 2021 r.

  • XVI Konferencja Naukowa pt. Forum Wspierania Przedsiębiorczości - Mikrofirma 2020 - 26-27 listopad 2020 r.

  • Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu pomorza środkowego - 27 luty 2019 r.

  • Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku z uwzględnieniem problemów regionalnych - 18-19 październik 2018 r.

  • XXII Kongres SERiA - Kołobrzeg, 8-10.09.2015 r.

  • Gospodarka oparta na wiedzy w rozwoju lokalnym i regionalnym województwa zachodniopomorskiego - 17 październik 2014 r.

  • Województwo Środkowopomorskie – szansa na lepszy rozwój -  20 styczeń 2016 r.