Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Konferencje aktualne

Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej ma zaszczyt zaprosić na

Międzynarodową Konferencję Naukową nt. INTELIGENTNY ROZWÓJ REGIONU – IDEA A RZECZYWISTOŚĆ

pod patronatem honorowym Rektora Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. Danuty Zawadzkiej
finansowaną w ramach programu Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych

https://konferencja.wne.tu.koszalin.pl/


Konferencje archiwalne

  • XVI Konferencja Naukowa pt. Forum Wspierania Przedsiębiorczości - Mikrofirma 2020 - 26-27 listopad 2020 r.

  • Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu pomorza środkowego - 27 luty 2019 r.

  • Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku z uwzględnieniem problemów regionalnych - 18-19 październik 2018 r.

  • XXII Kongres SERiA - Kołobrzeg, 8-10.09.2015 r.

  • Gospodarka oparta na wiedzy w rozwoju lokalnym i regionalnym województwa zachodniopomorskiego - 17 październik 2014 r.

  • Województwo Środkowopomorskie – szansa na lepszy rozwój -  20 styczeń 2016 r.