Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Konferencje aktualne

Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej ma zaszczyt zaprosić na

XVIII KONFERENCJĘ NAUKOWĄ PT.: FORUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIKROFIRMA 2022
8-9.12.2022 Koszalin
pod patronatem honorowym Rektora Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. Danuty Zawadzkiej

https://mikrofirma.tu.koszalin.pl/

Konferencja nt. Inteligentny rozwój Pomorza Środkowego - innowacyjne podejście do kreowania przewagi konkurencyjnej regionu,
pod patronatem honorowym JM Rektora Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuty Zawadzkiej, profesor PK,
finansowana w ramach projektu Dialog Ministerstwa Edukacji i Nauki

9 czerwca 2022 w Koszalinie 
28 czerwca 2022 w Słupsku


Konferencje archiwalne

  • XVII KONFERENCJĘ NAUKOWĄ PT.: FORUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIKROFIRMA 2021 - 9-10 grudnia.2021

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. INTELIGENTNY ROZWÓJ REGIONU – IDEA A RZECZYWISTOŚĆ - 18-19 listopada 2021 r.

  • XVI Konferencja Naukowa pt. Forum Wspierania Przedsiębiorczości - Mikrofirma 2020 - 26-27 listopad 2020 r.

  • Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu pomorza środkowego - 27 luty 2019 r.

  • Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku z uwzględnieniem problemów regionalnych - 18-19 październik 2018 r.

  • XXII Kongres SERiA - Kołobrzeg, 8-10.09.2015 r.

  • Gospodarka oparta na wiedzy w rozwoju lokalnym i regionalnym województwa zachodniopomorskiego - 17 październik 2014 r.

  • Województwo Środkowopomorskie – szansa na lepszy rozwój -  20 styczeń 2016 r.