Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Konferencje aktualne

Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej ma zaszczyt zaprosić na

XIX KONFERENCJĘ NAUKOWĄ PT.: FORUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIKROFIRMA 2023 - 7-8.12.2023 Koszalin

pod patronatem honorowym Rektora Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK

https://mikrofirma.tu.koszalin.pl/


Konferencja Naukowa

Współpraca i doświadczenia nauki we wspieraniu polityk na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – ERDN 2002-2022: patrzymy w przyszłość!

Celem Konferencji jest rozwój międzynarodowego i międzypokoleniowego transferu wiedzy i współpracy naukowej, prezentacja osiągnięć naukowych w tym najnowszych wyników badań i prac rozwojowych oraz integracja i współpraca środowiska naukowego z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie tworzenia skutecznych polityk na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w krajach europejskich. Tematyka konferencji podyktowania jest najbardziej aktualnymi problemami, które wpływają na rozwój społeczny, ekonomiczny i środowiskowy na obszarach wiejskich w Polsce i Europie.

https://konferencja.wne.tu.koszalin.pl/

 


Konferencje archiwalne