Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

W przypadku problemów z dostępem do plików należy skorzystać z trybu prywatnego przeglądarki i nie należy logować się na swoje konto MS365


Terminarz zjazdów, kalendarze P/N i organizacja roku akademickiego


Plany zajęć na rok akademicki 2023/2024 - semestr letni


Plany zajęć studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w całości umieszczone są w systemie USOSweb. Indywidualne plany zajęć będą sukcesywnie udostępniane w systemie USOSweb każdemu Studentowi. W przypadku braku planu prosimy o kontakt z BOS. Zmiany dokonane w planie w dniu aktualizacji będą widoczne w USOSweb następnego dnia.


Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

Zjazd 0 - 02-03.03.2024 r.

Zjazd "0" - podgląd planu

Zjazdy 1-8

 

W przypadku braku planu na indywidualnym koncie w USOSweb, prosimy o kontakt z BOS.
Jednocześnie informujemy, że za sprawy związane z językami obcymi odpowiada SJO, natomiast za WF odpowiada SWFiS.

BOS - link
SJO - link
SWFiS - link


Studia podyplomowe:

Plany zajęć i terminarze zjazdów studiów podyplomowych