Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Organizacje studenckie WNE

Ogólnouczelniane organizacje studenckie


Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o sukcesach Koła Naukowego Finansów POLTECH.

Studenci Koła Naukowego Finansów POLTECH od listopada 2016r. zmagają się w konkursie BANRISK- Liga Akademicka. Konkurs BANRISK - Liga Akademicka to szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych, w warunkach rywalizacji konkursowej, z wykorzystaniem gry symulacyjnej z zakresu zarządzania finansowego bankiem BANRISK – The Stanford Game.

Organizatorem Konkursu jest WIB.

Rozpoczęcie rywalizacji nastąpiło 22. grudnia 2016r. przekazaniem zespołom materiałów do podjęcia pierwszej decyzji inwestycyjnej. Od tego czasu studenci mają do podjęcia 8 decyzji realnych. Czwarty z nich zostały już podjęte. Po czwartej decyzji drużyna z Politechniki Koszalińskiej objęła prowadzenie.

Więcej informacji: http://www.szkola-ryzyka.pl/artykuly.php?id=6

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Kolegium Dziekańskie