Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Europejska Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich (ERDN) została powołana jako forum wymiany idei
i doświadczeń badawczych oraz platforma współpracy polskich i europejskich instytucji naukowo-badawczych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.

Podstawowym celem Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich jest wymiana wyników badań w obszarach, które stanowią wyzwanie zarówno dla poszczególnych Państw Członkowskich oraz krajów kandydujących, jak i dla polityki rozwoju Unii Europejskiej. Działalność ERDN w pełni wpisuje się w unijną ideę budowa Europejskiej Przestrzeni Badawczej dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Struktura sieciowa ERDN pozwala na tworzenie i wzmacnianie wzajemnych kontaktów pomiędzy naukowcami z różnych jednostek naukowych w celu:

  • analizy stanu, perspektyw i strategii działania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
    w krajach Europy Środkowo-Wschodniej;
  • międzynarodowego i międzypokoleniowego transferu wiedzy poprzez wspólne badania
    w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich;
  • pogłębiania międzynarodowej współpracy naukowej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
    i rolnictwa, w szczególności w oparciu o doświadczenie sieci w międzynarodowych programach badań naukowych;
  • wymiany i promocji doświadczeń i osiągnięć naukowych uczestników ERDN celem wspierania decydentów i interesariuszy zajmujących się zrównoważonym rozwojem europejskich obszarów wiejskich.

Wysiłki członków sieci w badaniu procesów na obszarach wiejskich dostarczają obszernych informacji potrzebnych do zrozumienia specyfiki rozwoju obszarów wiejskich, zwłaszcza w kontekście reform i rozszerzeń polityki UE.

Wydział Nauk Ekonomicznych stając się członkiem ERDN dołączył do wiodących uczelni i instytucji badawczych zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich w Europie Środkowo-Wschodniej, takich jak: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, PIB (Polska), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN (Polska); Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN (Polska); Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, PIB (Polska); Federal Institute of Agricultural Economics (Austria); International Institute for Applied Systems Analysis (Austria); Lithuanian Institute of Agrarian Economics (Litwa); Institute of Landscape Ecology of the Academy of Sciences (Czechy); Institute of Agricultural Economics (Rumunia); Institute of Geography (Słowacja); Research Institute of Agricultural Economics (Węgry); Institute of Agricultural Economics (Serbia); Institute for Economics and Forecasting (Ukraina); Institute of Agricultural Economics and Information (Czechy); Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Polska); University of Debrecen (Węgry); Bila Tserkva National Agrarian University (Ukraina); University of Kragujevac (Serbia); University of Foggia (Włochy); Czech University of Life Sciences Prague (Czechy); University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca (Rumunia).

Pełnomocnik Dziekana WNE ds. współpracy z ERDN:

Agnieszka Kurdyś-Kujawska, dr
kontakt: agnieszka.kurdys-kujawska@tu.koszalin.pl