Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Opublikowano 16.06.2021 10:20
Na zajęcia zdalne proszę logować się na platformę MS Teams - logowanie na stronie https://www.office.com/  Każdy student w usłudze MS Teams loguje się adresem e-mail w postaci nr_indeksu@s.tu.ko...