Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Serwis Notoria OnLine https://pk.notoria.pl

Użytkownik końcowy nie może w szczególności:
a)    rozpowszechniać ani udostępniać bezpłatnie lub odpłatnie osobom trzecim dostępu haseł do Serwisu oraz dostępu do Bazy danych znajdujących się w Serwisie;
b)    dokonywać zmian lub jakichkolwiek modyfikacji w Bazie danych lub Serwisie.

Krótka informacja o bazie danych

Notoria OnLine – baza zawierająca zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – raportujących zarówno zgodnie z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Baza oferuje dostęp m.in. do:
- ujednoliconych sprawozdań finansowych MSR/MSSF (kwartalnych, półrocznych i rocznych w formacie xls (dane bieżące i historyczne),
- raportów finansowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) wraz z notami i informacjami dodatkowymi,
- informacji o emisjach oraz pozostałych operacjach na akcjach,
- bieżących i historycznych informacji o strukturze akcjonariatu,
- przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych wraz z życiorysami (dane bieżące i historyczne),
- komunikatów ESPI i EBI,
- notowań giełdowych,
- kalendarium wydarzeń.
Dodatkowo baza daje możliwość wglądu w archiwalne dane finansowe firm niepublicznych (dane opracowane na podstawie Monitora Polskiego B i Monitora Spółdzielczego B) oraz pozwala na śledzenie powiązań i zależności pomiędzy podmiotami gospodarczymi i fizycznymi.
(źródło: NOTORIA SERWIS S.A.)

Koordynator Wydziałowy ds. implementacji bazy danych i współpracy z Notaria Serwis S.A. dr Agnieszka Judkowiak (agnieszka.judkowiak@tu.koszalin.pl)

UWAGA! W przypadku problemów z pobieraniem plików z serwisu Notoria przez przeglądarkę MS EDGE, należy w ustawieniach przeglądarki wyłączyć opcję "Otwieraj pliki pakietu Office w przeglądarce".