Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Program edukacyjny skierowany do studentów uczelni wyższych
Opublikowano 30.11.2023 09:04

Szanowni Studenci!
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami, realizuje Program edukacyjny skierowany do studentów uczelni wyższych.
Głównym celem projektu jest upowszechnianie w formie kursów ONLINE wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy.
Poprowadzą je specjaliści i praktycy z: Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Informacje na: www.bezpiecznepraktyki.pl oraz www.facebook.com/BezpiecznePraktyki

Zachęcamy do uczestnictwa w kursach ONLINE (kursy są nieodpłatne)