Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Podpisanie wniosku - Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej w systemie APD
Opublikowano 20.04.2022 11:14

W celu podpisania Wniosku - Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej w sytemie APD należy:

  1. Zalogować się w systemie APD pod adresem apd.tu.koszalin.pl
  2. W zakładce MOJE APD w sekcji Zadania dotyczące wiosków klliknąć w link będący tematem pracy.

  3. Po przejściu na stronę Wniosku sprawdzić czy wszystkie dane dotyczące zgłaszanego tematu są poprawne a następnie przejść na zakładkę Podpisy i pdpisać wniosek używają do tego przycisku PODPISZ WNIOSEK.