Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Monografie pracowników WNE

 • Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E., Szczepańska-Przekota A.(red.): Ryzyko w działalności przedsiębiorstw - wybrane aspekty, 2022, Politechnika Koszalińska, 123 s., ISBN 978-83-7365-583-6, 123 s.
 • Zawadzka D., Bielawska A. (red.): Przedsiębiorstwa, pracownicy i usługi w sektorze gospodarczym, 2022, Politechnika Koszalińska, ISBN 978-83-7365-585-0, 106 s.
 • Szczepańska-Przekota A., Szafraniec-Siluta E., Strzelecka A. (red.): Makro i mikroekonomiczne determinanty rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, 2023, Politechnika Koszalińska, ISBN 978-83-7365-608-6, 143 s.
 • Zawadzka D., Bielawska A.: (red.) System finansowy w obliczu kryzysów – wybrane aspekty, 2023, Politechnika Koszalińska, ISBN 978-83-7365-609-3 2023
 • Pogonowski I.: Wpływ kampanii komunikacyjnych na poczucie bezpieczeństwa socjalnego i ekonomicznego mieszkańców Koszalina, 2022, Politechnika Koszalińska, ISBN 978-83-7365-575-1, 193 s.
 • Zawadzka D., Korczak J.: (red.)Funkcjonowanie przedsiębiorstw i rynków finansowych : problemy współczesnej gospodarki, vol. 402, 2022, Politechnika Koszalińska, ISBN 9788373655720, 129 s.
 • Cymerman R., Cymerman J.: Gospodarka nieruchomościami : zasoby nieruchomości : planowanie, gospodarowanie, zarządzanie, 2021, Politechnika Koszalińska, ISBN 978-83-7365-565-2, 428 s.
 • Czerwińska-Jaśkiewicz M., Zarębski P.: Rewitalizacja społeczna wsi. Jak planować rozwój lokalny?, 2021, Politechnika Koszalińska, ISBN 978-83-7365-563-8, 176 s.
 • Janiszewska D., Kloskowski D., Kwiatkowski G., Ossowska L.: Budowanie odporności sektora eventowego w czasach niepewności, 2021, Politechnika Koszalińska, ISBN 978-83-7365-573-7
 • Klonowska-Matynia M.: Kapitał ludzki jako czynnik zróżnicowania społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich, 2021, Politechnika Koszalińska, ISBN 978-83-7365-568-3, 405 s.
 • Rembeza J., Przekota G.: Międzynarodowe rynki energii, 2021, Politechnika Koszalińska, ISBN 978-83-7365-570-6, 216 s.
 • Strzelecka A., Szczepańska-Przekota A., Dziadek K.: (red.)Modele biznesowe oraz rozwój MŚP, 2021, Politechnika Koszalińska, ISBN 9788373655713, 163 s.
 • Cymerman R., Cymerman J.: Wycena nieruchomości, 2020, Politechnika Koszalińska, ISBN 9788373655393
 • Dziadek K.: Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych, 2020, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8187-291-1, 336 s.
 • Janiszewska D., Ossowska L.: Implementacja gospodarki cyrkulacyjnej w państwach Unii Europejskiej, 2020, Politechnika Koszalińska, ISBN 9788373655423
 • Przekota G., Szczepańska-Przekota A.: Statystyka opisowa w teorii i zadaniach, 2020, Politechnika Koszalińska, ISBN 9788373655348, 211 s.
 • Radlińska K.: Produktywność pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 2020, Politechnika Koszalińska, ISBN 9788373655560, 137 s.
 • Rosiński R., Dziadek K., Zaleska B., Kotarski D.: Analiza ryzyka finansowego w działalności wybranych jednostek samorządu terytorialnego, 2020, Politechnika Koszalińska, ISBN 978-83-7365-548-5, 117 s.
 • Zawadzka D., BIELAWSKA A., Wasilewski M.: (red.)Uwarunkowania działalności MŚP  i gospodarstw rolnych – wybrane aspekty, vol. 393, 2020, Politechnika Koszalińska, ISBN 978-83-7365-564-5, 148 s.
 • Babis H., Kloskowski D., Pogonowski I., Wyszomirski A.: Wybrane problemy regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, 2019, Politechnika Koszalińska, ISBN 9788373655294, 113 s.
 • Czerwińska-Jaśkiewicz M.: Edukacja społeczno-finansowa a system pomocy społecznej : przyczynek do dyskusji, 2019, Politechnika Koszalińska, ISBN 9788373655379, 140 s.
 • Judkowiak A., Dziadek K., Rosiński R., Zaleska B.: Inwestycje i obciążenia podatkowe gospodarstw rolnych w Polsce, 2019, Politechnika Koszalińska, ISBN 9788373655300, 156 s.
 • Kurdyś-Kujawska A., Strzelecka A., Szczepańska-Przekota A., Zawadzka D.: Dochody rolnicze : determinanty - zróżnicowanie - stabilizacja, 2019, Politechnika Koszalińska, ISBN 9788373655324
 • Strzelecka A.: Determinanty oszczędności rolniczych gospodarstw domowych, 2019, Politechnika Koszalińska, ISBN 9788373655317, 206 s.
 • Szczepańska-Przekota A.: Relacje cenowe na światowych rynkach gotówkowych i terminowych produktów rolnych, 2019, Politechnika Koszalińska, ISBN 9788373655164, 265 s.
 • Korczak J.: (red.)Wybrane problemy regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, 2019, Politechnika Koszalińska, ISBN 9788373655294, 113 s.
 • Wieliczko B., Kurdyś-Kujawska A.: Mechanisms and impulses influencing development of agriculture and rural areas (4), 2018, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7658-757-8, 115 s.
 • Cymerman J., Cymerman W., Trystuła A.: Geodezyjno-prawne i finansowe aspekty wybranych problemów gospodarowania przestrzenią, 2017, Texter, ISBN 9788377904923, 138 s.
 • Herda-Kopańska J., Wieliczko B., Kurdyś-Kujawska A.: Mechanisms and impulses influencing development of agriculture and rural areas (3), 2017, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 9788376586984, 122 s.
 • Michalski E.: Marketing : podręcznik akademicki, 2017, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 9788301195328, 727 s.
 • Olkiewicz M.: Istota Projektów Aplikacyjnych. Nowa perespektywa naukowo-badawcza, 2017, Politechnika Koszalińska, ISBN 9788373654594
 • Olkiewicz M.: MODELOWE KREOWANIE JAKOŚCI W ORGANIZACJACH W RAMACH FORESIGHTU JAKOŚCIOWEGO, 2017, Politechnika Koszalińska, ISBN 9788373654686, 398 s.
 • Ossowska L., Janiszewska D.: Potencjał biomasy rolniczej na cele energetyczne a rozwój lokalny województwa zachodniopomorskiego, 2017, Politechnika Koszalińska, ISBN 9788373654709, 152 s.
 • Pogonowski I., Bednarczyk W., Kopczewski M.: Bezpieczeństwo społeczne : wybrane problemy, 2017, Fundacja Oświatowa Europejskie Centrum Edukacyjne , ISBN 9788394155711
 • Przekota G., Klonowska-Matynia M., Rembeza J., Radlińska K.: SEZONOWOŚĆ ZATRUDNIENIA I BEZROBOCIA W POLSCE I KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ, 2017, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Koszalinie, ISBN 9788392068488, 156 s.
 • Kotarski D., Maciejczuk-Tytus U.: (red.)Dyskursy Europejskie nr 4, 2017, Economicus, ISBN 9788360606865, 169 s.
 • Olkiewicz M., Jakubowska A.: (red.)Zarządzanie organizacją w opiece zdrowotnej. Wybrane aspekty, 2017, Politechnika Koszalińska, ISBN 9788373654785, 200 s.
 • Woźniak M., Drewniak M., Chmura J., Olkiewicz M.: (red.)NAUKA I BIZNES - WYZWANIA XXI WIEKU CZ. 2, 2017, Wydawnictwo Naukowe Intellect, ISBN 9788394744601