Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

W dniu 3.12.2014 roku, w ramach współpracy Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej z podmiotami gospodarczymi, ukonstytuowano Konwent mający na celu wspieranie działalności Wydziału na rzecz jego rozwoju.

Podstawą prawną funkcjonowania Konwentu WNE jest Regulamin zatwierdzony przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych Uchwałą nr 71/2014 z dnia 2.04.2014 r. Konwent WNE jest organem doradczym i wspierającym działania Wydziału. Do zadań Konwentu należy:

 • Wyrażanie opinii o kierunkach działania Wydziału;
 • Wspieranie Wydziału w działalności na rzecz jego rozwoju;
 • Wyrażanie opinii na temat oczekiwań pracodawców wobec absolwentów Wydziału;
 • Promowanie działań Wydziału w kraju i zagranicą;
 • Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących współpracy Wydziału z gospodarką;
 • Wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez Dziekana


W skład Konwentu mogą wchodzić:

 • Przedstawiciele organów władzy państwowej;
 • Przedstawiciele organów samorządu terytorialnego;
 • Przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych i twórczych;
 • Przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji gospodarczych;
 • Przedstawiciele innych instytucji współpracujących z Wydziałem

W dniu 14.12.2020 r. odbyło się spotkanie 58 członków Konwentu WNE, na którym został wybrany nowy Zarząd na kadencję 2020-2024 w składzie:

 • Krzysztof Głowacki z Agencji 123concept – Przewodniczący
 • Angelika Kuczyńska z Centrum Szkoleniowego Edu4U - Wiceprzewodnicząca,
 • Bogumił Gołąbek z BG Consulting – Wiceprzewodniczący

Krzysztof Głowacki

Angelika Kuczyńska

Bogumił Gołąbek


W dniu 17.06.2021 r. w auli w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych odbyło się posiedzenie członków Konwentu WNE. Podczas spotkania Pani Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK wraz z Dziekanem WNE dr hab. inż. Jerzym Korczakiem, prof. PK wręczyli przedsiębiorcom podziękowania za wsparcie i pomoc w realizacji procesu dydaktycznego poprzez zorganizowanie zajęć terenowych dla studentów WNE kierunku Logistyka. W imieniu firmy KOSPEL S.A. podziękowania odebrał Pan Prezes Krzysztof Łukasik, a firmy EKOSAN Sp. z o.o. Pan Prezes Paweł Czopik. Obecnym na posiedzeniu członkom zostały rozdane Akty powołania do Konwentu na kadencję 2020-2024. Na spotkanie została zaproszona Przewodnicząca Rady Studenckiej WNE Pani Emilia Mierzejewska, która zaprezentowała propozycję współpracy studentów z Konwentem. Podczas obrad omówiono również działalność Konwentu WNE za rok akademicki 2020/21.

Dziękujemy za uczestnictwo.

Fotorelacja ze spotkania


Dnia 16.11.2021 roku o godzinie 13:15 w Sali 10a budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych odbyło się spotkanie członków Konwentu WNE podczas którego zostali powitani nowi członkowie Konwentu. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Konwentu WNE za rok akademicki 2020/2021 oraz omówiono wizytę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Turystyka i Rekreacja. Na spotkanie została zaproszona przewodnicząca Rady Studentów WNE, która zaprezentowała punkt dotyczący współpracy pomiędzy studentami a Konwentem WNE. Podczas spotkania zaproponowano działania Konwentu.na obecny rok akademicki. Pod koniec spotkania przeprowadzono dyskusję i wolne wnioski.

Fotorelacja ze spotkania


Dnia 23.06.2022 roku o godzinie 13:00 w sali 10a budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych odbyło się spotkanie członków Konwentu WNE podczas którego zostali powitani nowi członkowie Konwentu Pani Sierotko Iwona – Akademia Rozrywki, Pan Zajfert Łukasz - HR Manager Buglo Play Sp. z o.o.. oraz Pan Jaremko Adam - Specjalista ds. Inwestycji Inwest Nieruchomości. Podsumowano działalności Konwentu WNE za rok akademicki 2021/22. oraz omówiono organizację studiów podyplomowych w ramach współpracy z Konwentem WNE i organizację obchodów 30-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Członkowie Konwentu zostali poinformowaniu o powstaniu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej oraz zachęceni do włączenia się w jego działalność. Wspólnie ustalono również plan działania Konwentu na przyszły rok akademicki 2022/23. Pod koniec spotkania przeprowadzono dyskusję i wolne wnioski

Fotorelacja ze spotkania


Członkowie Konwentu Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej w kadencji 2020-2024:

 • Bańkowska Anna – Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie
 • Biłas Roman – Ad.Media Consulting
 • Błażejowska Małgorzata, dr – Prodziekan ds. Kształcenia WNE
 • Bodendorf Robert – Prezes Zachodniopomorskie ZPP
 • Borzyszkowska Magdalena – KRUDO Magdalena Borzyszkowska
 • Bratko Franciszek - Emeryt
 • Buchowiecka Danuta – Prezes Zarządu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Koszalin
 • Bury Emilia – Burmistrz Miasta Białogard
 • Burzyński Krzysztof - KOAH LTD
 • Cesarz Lidia – Prezes Zarządu S.S. Feniks
 • Cieśliński Łukasz – Wice Prezes Zarzadu Pracownia Pozarządowa
 • Chmielewska Agnieszka – dogadamycie.pl Sp. z o.o.
 • Chojnowska Elżbieta Nell – SPEKTRUM Szkolenia Doradztwo Coaching
 • Cwajna Janusz – Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna
 • Czopik Paweł – Prezes Zarządu Ekosan sp.z o.o.
 • Głowacki Krzysztof – Agencja 123concept
 • Grosicka Justyna – Prezes Zarządu i DyrektorFundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości
 • Grzegorczyk Michał – Prezes Zarządu TSL Nordic sp. z o.o.
 • Gołąbek Bogumił – Bogumił Gołąbek Consulting
 • Huzar Piotr – Prezes Zarządu Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Iwanek Wioleta – Kierownik Działu Personalnego MPS International Sp. z o.o.
 • Janowski Andrzej – Nord Partner sp. z o.o,
 • Jaremko Adam - Specjalista ds. Inwestycji Inwest Nieruchomości
 • Jaśkiewicz Piotr – Prezes Zarządu Fundacja Nauka dla Środowiska
 • Jeż Aleksandra – Absolwent WNE
 • Karniej Agnieszka – Ka-mar Kamieniarstwo
 • Klimczak Arkadiusz – właściciel marki Leo i Baroon
 • Konefał Szymon – Dyrekotr Zespół Szkół nr 1 im. M. Kopernika, Koszalin
 • Kowalski Krzysztof – Hotel Jan Darłówko
 • Kozak Halina – DEBET Kancelaria doradztwa podatkowego i audytu
 • Kozłowski Henryk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Koszalin
 • Kroll Piotr – Prezez Zarządu Miejskie Wodociągi i Kanalizacjia Sp. z o. o
 • Kruk Grzegorz – Studio Reklamy Kruart
 • Kuczyńska Angelika – Centrum Szkoleniowe edu4U
 • Mania Robert – Prezes Zarządu Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie
 • Matwiejczyk Zbigniew - Dyrektor Oddziału Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Koszlinie
 • Michalska Ewa – Kancelaria Doradztwa Podatkowego PROGRES Sp. z o.o.
 • Mojsiuk Hanna – Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie / Członek Zarządu Mojsiuk Sp. z o.o. Sp. k.
 • Możdżyńska Anna – Anna Trenuje
 • Muszyńska-Płaskowicz Magdalena – fundacja Consilium
 • Mytnik Sylwia – Lokalna Organizacja Turystyczna Mielno
 • Oberska Barbara – Firma Usługowa Barbara Oberska
 • Ogierman Jarosław – Kancelaria Brokerska Meritum
 • Pawłowska Bożena – Kancelaria Podatkowa CONSTANS
 • Pelc Krzysztof – DB Schenker
 • Piotrkowska-Ciechomska Joanna – Urząd Miasta Koszalin
 • Przekota Grzegorz, prof. PK – Dziekan WNE
 • Rommel Mirosław – HR Manager
 • Rosiński Rafał, dr – Prodziekan ds. Studenckich WNE
 • Rybarska – Jarosz Dorota – Dyrektor ROPS Szczecin
 • Sentysz Karol – Seneka Centrum Szkoleń
 • Sierotko Iwona – Akademia Rozrywki
 • Sinkiewicz Diana – Polska Grupa Szkoleniowa Humanika
 • Skupiński Tomasz – Lenado Doradztwo Informatyczne
 • Sobieralski Romuald – Prezydent Koszalińskiej Izba Przemysłowo-Handlowej / WaterHouse
 • Sokołowska Daria – Członek Zarządu Agencja Ochorny Lex-Crimen
 • Stankiewicz Zbigniew – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu
 • Sudoł Mateusz – Agencja Reklamowa Wypisz-Wymaluj
 • Synowski Roman– Windhunter Serwis Sp. z o.o.
 • Szarpatowski Tomasz – Zakład Ekspertyz Finansów i Rachunkowości Audytor sp. z o.o.
 • Świś Wiesław / Bogdan Urszula – Hotel Gromada Arka Koszalin
 • Topolon Jadwiga – Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Koszalnie
 • Turaj Tomasz – Prezes Zarządu Twoje Finansowe Centrum sp. z o.o. sp.k.
 • Wegner Natalia – Prezes Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionanego S.A.
 • Wegner Tomasz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno–Gospodarczych w Białogardzie
 • Wojdyła Tomasz – T-Net Tomasz Wojdyła
 • Woźniak-Sobieralska Beata – Turkusowa Firma
 • Zajfert Łukasz - HR Manager Buglo Play Sp. z o.o.
 • Ziejewski Krzysztof – Prezes Zarządu Monolith Group
 • Żuber Eugeniusz – Samorządowiec

Konwent Wydziału w latach 2016-2020 - strona archiwalna