Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

W dniu 3.12.2014 roku, w ramach współpracy Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej z podmiotami gospodarczymi, ukonstytuowano Konwent mający na celu wspieranie działalności Wydziału na rzecz jego rozwoju.

Podstawą prawną funkcjonowania Konwentu WNE jest Regulamin zatwierdzony przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych Uchwałą nr 71/2014 z dnia 2.04.2014 r. Konwent WNE jest organem doradczym i wspierającym działania Wydziału. Do zadań Konwentu należy:

 • Wyrażanie opinii o kierunkach działania Wydziału;
 • Wspieranie Wydziału w działalności na rzecz jego rozwoju;
 • Wyrażanie opinii na temat oczekiwań pracodawców wobec absolwentów Wydziału;
 • Promowanie działań Wydziału w kraju i zagranicą;
 • Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących współpracy Wydziału z gospodarką;
 • Wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez Dziekana


W skład Konwentu mogą wchodzić:

 • Przedstawiciele organów władzy państwowej;
 • Przedstawiciele organów samorządu terytorialnego;
 • Przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych i twórczych;
 • Przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji gospodarczych;
 • Przedstawiciele innych instytucji współpracujących z Wydziałem

W dniu 14.12.2020 r. odbyło się spotkanie 58 członków Konwentu WNE, na którym został wybrany nowy Zarząd na kadencję 2020-2024 w składzie:

 • Krzysztof Głowacki z Agencji 123concept – Przewodniczący
 • Angelika Kuczyńska z Centrum Szkoleniowego Edu4U - Wiceprzewodnicząca,
 • Bogumił Gołąbek z BG Consulting – Wiceprzewodniczący

Krzysztof Głowacki

Angelika Kuczyńska

Bogumił Gołąbek


W dniu 17.06.2021 r. w auli w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych odbyło się posiedzenie członków Konwentu WNE. Podczas spotkania Pani Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK wraz z Dziekanem WNE dr hab. inż. Jerzym Korczakiem, prof. PK wręczyli przedsiębiorcom podziękowania za wsparcie i pomoc w realizacji procesu dydaktycznego poprzez zorganizowanie zajęć terenowych dla studentów WNE kierunku Logistyka. W imieniu firmy KOSPEL S.A. podziękowania odebrał Pan Prezes Krzysztof Łukasik, a firmy EKOSAN Sp. z o.o. Pan Prezes Paweł Czopik. Obecnym na posiedzeniu członkom zostały rozdane Akty powołania do Konwentu na kadencję 2020-2024. Na spotkanie została zaproszona Przewodnicząca Rady Studenckiej WNE Pani Emilia Mierzejewska, która zaprezentowała propozycję współpracy studentów z Konwentem. Podczas obrad omówiono również działalność Konwentu WNE za rok akademicki 2020/21.

Dziękujemy za uczestnictwo.

Fotorelacja ze spotkania


Dnia 16.11.2021 roku o godzinie 13:15 w Sali 10a budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych odbyło się spotkanie członków Konwentu WNE podczas którego zostali powitani nowi członkowie Konwentu. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Konwentu WNE za rok akademicki 2020/2021 oraz omówiono wizytę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Turystyka i Rekreacja. Na spotkanie została zaproszona przewodnicząca Rady Studentów WNE, która zaprezentowała punkt dotyczący współpracy pomiędzy studentami a Konwentem WNE. Podczas spotkania zaproponowano działania Konwentu.na obecny rok akademicki. Pod koniec spotkania przeprowadzono dyskusję i wolne wnioski.

Fotorelacja ze spotkania


Dnia 23.06.2022 roku o godzinie 13:00 w sali 10a budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych odbyło się spotkanie członków Konwentu WNE podczas którego zostali powitani nowi członkowie Konwentu Pani Sierotko Iwona – Akademia Rozrywki, Pan Zajfert Łukasz - HR Manager Buglo Play Sp. z o.o.. oraz Pan Jaremko Adam - Specjalista ds. Inwestycji Inwest Nieruchomości. Podsumowano działalności Konwentu WNE za rok akademicki 2021/22. oraz omówiono organizację studiów podyplomowych w ramach współpracy z Konwentem WNE i organizację obchodów 30-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Członkowie Konwentu zostali poinformowaniu o powstaniu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej oraz zachęceni do włączenia się w jego działalność. Wspólnie ustalono również plan działania Konwentu na przyszły rok akademicki 2022/23. Pod koniec spotkania przeprowadzono dyskusję i wolne wnioski

Fotorelacja ze spotkania


Dnia 14.02.2024 roku o godzinie  13:00 w sali 10a budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych odbyło się spotkanie członków Konwentu WNE. Podczas spotkania zostały zaprezentowane projekty nowych kierunków kształcenia International business oraz Analityka biznesowa. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych działań Konwentu, a także do zaplanowania kolejnych działań.

Plan spotkania:

 1. Podsumowanie realizacji zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu Praktyczne aspekty prowadzenia biznesu.
 2. Podsumowanie działalności Stowarzyszenia Absolwentów WNE PK Economicus oraz Konwentu WNE za rok 2023 r.
 3. Prezentacja nowych programów kształcenia.
 4. Plan działań Konwentu na 2024 r.
 5. Wolne wnioski.

Fotorelacja ze spotkania


Członkowie Konwentu Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej w kadencji 2020-2024:

 • Bańkowska Anna – Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie
 • Biłas Roman – Ad.Media Consulting
 • Błażejowska Małgorzata, dr – Prodziekan ds. Kształcenia WNE
 • Bodendorf Robert – Prezes Zachodniopomorskie ZPP
 • Borzyszkowska Magdalena – KRUDO Magdalena Borzyszkowska
 • Bratko Franciszek - Emeryt
 • Buchowiecka Danuta – Prezes Zarządu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Koszalin
 • Bury Emilia – Burmistrz Miasta Białogard
 • Burzyński Krzysztof - KOAH LTD
 • Cesarz Lidia – Prezes Zarządu S.S. Feniks
 • Cieśliński Łukasz – Wice Prezes Zarzadu Pracownia Pozarządowa
 • Chmielewska Agnieszka – dogadamycie.pl Sp. z o.o.
 • Chojnowska Elżbieta Nell – SPEKTRUM Szkolenia Doradztwo Coaching
 • Cwajna Janusz – Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna
 • Czopik Paweł – Prezes Zarządu Ekosan sp.z o.o.
 • Głowacki Krzysztof – Agencja 123concept
 • Grosicka Justyna – Prezes Zarządu i DyrektorFundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości
 • Grzegorczyk Michał – Prezes Zarządu TSL Nordic sp. z o.o.
 • Gołąbek Bogumił – Bogumił Gołąbek Consulting
 • Huzar Piotr – Prezes Zarządu Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Iwanek Wioleta – Kierownik Działu Personalnego MPS International Sp. z o.o.
 • Janowski Andrzej – Nord Partner sp. z o.o,
 • Jaremko Adam - Specjalista ds. Inwestycji Inwest Nieruchomości
 • Jaśkiewicz Piotr – Prezes Zarządu Fundacja Nauka dla Środowiska
 • Jeż Aleksandra – Absolwent WNE
 • Karniej Agnieszka – Ka-mar Kamieniarstwo
 • Klimczak Arkadiusz – właściciel marki Leo i Baroon
 • Konefał Szymon – Dyrekotr Zespół Szkół nr 1 im. M. Kopernika, Koszalin
 • Kowalski Krzysztof – Hotel Jan Darłówko
 • Kozak Halina – DEBET Kancelaria doradztwa podatkowego i audytu
 • Kozłowski Henryk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Koszalin
 • Kroll Piotr – Prezez Zarządu Miejskie Wodociągi i Kanalizacjia Sp. z o. o
 • Kruk Grzegorz – Studio Reklamy Kruart
 • Kuczyńska Angelika – Centrum Szkoleniowe edu4U
 • Mania Robert – Prezes Zarządu Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie
 • Matwiejczyk Zbigniew - Dyrektor Oddziału Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Koszlinie
 • Michalska Ewa – Kancelaria Doradztwa Podatkowego PROGRES Sp. z o.o.
 • Mojsiuk Hanna – Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie / Członek Zarządu Mojsiuk Sp. z o.o. Sp. k.
 • Możdżyńska Anna – Anna Trenuje
 • Muszyńska-Płaskowicz Magdalena – fundacja Consilium
 • Mytnik Sylwia – Lokalna Organizacja Turystyczna Mielno
 • Oberska Barbara – Firma Usługowa Barbara Oberska
 • Ogierman Jarosław – Kancelaria Brokerska Meritum
 • Pawłowska Bożena – Kancelaria Podatkowa CONSTANS
 • Pelc Krzysztof – DB Schenker
 • Piotrkowska-Ciechomska Joanna – Urząd Miasta Koszalin
 • Przekota Grzegorz, prof. PK – Dziekan WNE
 • Rommel Mirosław – HR Manager
 • Rosiński Rafał, dr – Prodziekan ds. Studenckich WNE
 • Rybarska – Jarosz Dorota – Dyrektor ROPS Szczecin
 • Sentysz Karol – Seneka Centrum Szkoleń
 • Sierotko Iwona – Akademia Rozrywki
 • Sinkiewicz Diana – Polska Grupa Szkoleniowa Humanika
 • Skupiński Tomasz – Lenado Doradztwo Informatyczne
 • Sobieralski Romuald – Prezydent Koszalińskiej Izba Przemysłowo-Handlowej / WaterHouse
 • Sokołowska Daria – Członek Zarządu Agencja Ochorny Lex-Crimen
 • Stankiewicz Zbigniew – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu
 • Sudoł Mateusz – Agencja Reklamowa Wypisz-Wymaluj
 • Synowski Roman– Windhunter Serwis Sp. z o.o.
 • Szarpatowski Tomasz – Zakład Ekspertyz Finansów i Rachunkowości Audytor sp. z o.o.
 • Świś Wiesław / Bogdan Urszula – Hotel Gromada Arka Koszalin
 • Topolon Jadwiga – Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Koszalnie
 • Turaj Tomasz – Prezes Zarządu Twoje Finansowe Centrum sp. z o.o. sp.k.
 • Wegner Natalia – Prezes Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionanego S.A.
 • Wegner Tomasz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno–Gospodarczych w Białogardzie
 • Wojdyła Tomasz – T-Net Tomasz Wojdyła
 • Woźniak-Sobieralska Beata – Turkusowa Firma
 • Zajfert Łukasz - HR Manager Buglo Play Sp. z o.o.
 • Ziejewski Krzysztof – Prezes Zarządu Monolith Group
 • Żuber Eugeniusz – Samorządowiec

Konwent Wydziału w latach 2016-2020 - strona archiwalna