Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Pracownicy dydaktyczni WNE


Katedra Ekonomii

Tytuł Imię Nazwisko Pokój Telefon Profil USOSweb
dr hab. inż., prof. PK Jerzy Rembeza - Kierownik 419A 94 34-39-180 USOSweb
prof. dr hab. Michał Jasiulewicz 525A 94 34-39-116 USOSweb
dr hab., prof. PK Grzegorz Przekota 414A 94 34-39-182 USOSweb
dr hab. inż., prof. PK Jerzy Korczak 114A
312A
94 34-39-115
94 34-39-136
USOSweb
dr Roman Ardan 612A 94 34-39-190 USOSweb
dr Małgorzata Błażejowska 117A
616A
94 34-39-123
94 34-39-132
USOSweb
dr Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz 622A 94 34-39-186 USOSweb
dr Joanna Dyczkowska 611A 94 34-39-191 USOSweb
dr Renata Dylkiewicz 414A 94 34-39-182 USOSweb
dr inż. Waldemar Gostomczyk 524A 94 34-39-150 USOSweb
dr Beata Granosik 413A 94 34-39-181 USOSweb
dr Agnieszka Jakubowska 416A 94 34-39-184 USOSweb
dr Dorota Janiszewska 409B 94 34-39-143 USOSweb
dr Maria Klonowska-Matynia 622A 94 34-39-186 USOSweb
dr Dariusz Kloskowski 611A 94 34-39-191 USOSweb
dr Tomasz Kowalski 612A 94 34-39-190 USOSweb
dr, prof. PK Grzegorz Kwiatkowski 520A 94 34-39-125 USOSweb
dr Anna Olkiewicz 616A 94 34-39-132 USOSweb
dr Luiza Ossowska 409B 94 34-39-143 USOSweb
dr Kamila Radlińska 416A 94 34-39-184 USOSweb
dr Maria Sasin 613A 94 34-39-189 USOSweb
dr Patrycjusz Zarębski 524A 94 34-39-150 USOSweb
mgr Ewa Czapla 613A 94 34-39-189 USOSweb

Katedra Finansów

Tytuł Imię Nazwisko Pokój Telefon Profil USOSweb
dr hab., prof. PK Danuta Zawadzka - Kierownik 320A 94 34-39-130 USOSweb
dr hab., prof. PK Henryk Babis 324A 94 34-39-204 USOSweb
dr Krzysztof Dziadek 315A 94 34-39-163 USOSweb
dr Monika Foremna-Pilarska 325A 94 34-39-160 USOSweb
dr Agnieszka Judkowiak 317A 94 34-39-161 USOSweb
dr Dariusz Kotarski 315A 94 34-39-163 USOSweb
dr Agnieszka Kurdyś-Kujawska 325A 94 34-39-160 USOSweb
dr Rafał Rosiński 116A
315A
94 34-39-120
94 34-39-163
USOSweb
dr Agnieszka Strzelecka 319A 94 34-39-216 USOSweb
dr Ewa Szafraniec-Siluta 324A 94 34-39-204 USOSweb
dr Anna Szczepańska-Przekota 319A 94 34-39-216 USOSweb
dr inż. Beata Zaleska 317A 94 34-39-161 USOSweb
dr Joanna Cymerman 323A 94 34-39-159 USOSweb
mgr Teodozja Bogucka 323A 94 34-39-159 USOSweb
mgr Agnieszka Moskal 323A 94 34-39-159 USOSweb
mgr Karolina Smętek 323A 94 34-39-159 USOSweb
mgr Anna Harunek-Krupińska     USOSweb

Katedra Zarządzania i Marketingu

Tytuł Imię Nazwisko Pokój Telefon Profil USOSweb
dr Ewa Kasperska - Kierownik 517A 94 34-39-157 USOSweb
dr Aneta Kisiel 526A 94 34-39-167 USOSweb
dr Joanna Krawczyk 513A 94 34-39-152 USOSweb
dr Jarosław Lichacy 513A 94 34-39-152 USOSweb
dr Alina Oczachowska 514A 94 34-39-153 USOSweb
dr Dariusz Oczachowski 518A 94 34-39-158 USOSweb
dr Marcin Olkiewicz 518A 94 34-39-158 USOSweb
dr Weronika Toszewska-Czerniej 526A 94 34-39-167 USOSweb
dr Adam Wyszomirski 513A 94 34-39-152 USOSweb
dr Igor Pogonowski 505A 94 34-39-140 USOSweb
mgr Bogusława Gardziejewska 505A 94 34-39-140 USOSweb
mgr Adam Czarnota 513A 94 34-39-152 USOSweb
mgr Artur Skrzycki 505A 94 34-39-140 USOSweb
mgr Ryszard Woźniak     USOSweb