Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej


Szkolenia Comarch ERP Optima

Studentów i Wykładowców zapraszamy do udziału w bezpłatnych e-szkoleniach z obsługi systemu Comarch ERP Optima, oprogramowania służącego do obsługi księgowości, kadr i płac oraz sprzedaży. Wszystkie proponowane przez nas szkolenia kończą się równie bezpłatnym egzaminem on-line, którego zdanie jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu!

Mamy nadzieję, że uczestnicy naszego projektu zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe, które pozwolą im uzyskać lepszą pozycję na rynku pracy!

Szkolenia dostępne są poprzez platformę eLearningową Politechniki Koszalińskiej pod adresem: http://www.studies4u.net


Co zyskuje student w ramach projektu?

  • Dostęp do szkoleń e-learningowych obejmujący obsługę modułów Comarch ERP Optima oraz zestaw materiałów szkoleniowych w postaci plików – pdf
  • Pomoc on-line ze strony Comarch a po zakończonym szkoleniu możliwość podejścia do egzaminu certyfikacyjnego. Zaliczenie egzaminu jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego znajomość obsługi pakietu Optimy.
  • Proponowany program to szansa dla studenta na zdobycie dodatkowych kompetencji, możliwość zdobycia certyfikatu, wzmocnienie CV, zwiększenie szans na lepszą pracę, dostosowanie profilu współczesnego absolwenta do stale wzrastających wymogów pracodawców). Udział w szkoleniu to zdobycie kluczowych kompetencji dla przyszłych pracowników sektorów: bankowych, kadrowych, zarządzania zasobami ludzkimi.

Co daje certyfikat ?

  • Uwierzytelnisz znajomość Comarch ERP Optima
  • „Wzmocnisz” swoje CV
  • Być może zdobędziesz nową, ciekawą pracę

ROZPOCZNIJ SZKOLENIA COMARCH ERP OPTIMA
Aby pobrać wersje DEMO:

  1. Odwiedź nasze strony www.edukacja.comarch.pl i zapoznaj się z opisem programu Optimalny start
  2. W celu pobrania Comarch ERP Optima wybierz DEMO [w tym celu prosimy o kontakt z opiekunem platformy]
  3. Wcześniej zapoznaj się z instrukcją obsługi i filmami instruktażowymi, objaśniającymi jak zainstalować program.
  4. W przypadku problemów prosimy o kontakt: edukacja.erp@comarch.pl

Opis do egzaminu:
Dokładne zasady egzaminu są dostępne dla studentów z poziomu aplikacji egzaminacyjnej - dokładnie tuż po zalogowaniu się do niej. Aby uzyskać dostęp do aplikacji egzaminacyjnej prosimy o bardzo dokładne wypełnienie formularza rejestracyjnego Prosimy zaznaczyć opcję "Student" oraz postępować zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.
http://www.erp.comarch.pl/Egzaminy/Edukacja

Po zdaniu egzaminu na podany przez Państwa w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłany automatycznie wygenerowany certyfikat w formie PDF do samodzielnego wydruku.


Zawartość kursu:

1) "E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa"
Szkolenie to przeznaczone jest przede wszystkim dla osób rozpoczynających pracę z systemem Comarch ERP Optima , ale również dla osób mających z nim styczność, a pragnących usystematyzować nabytą wiedzę. Szkolenie obejmuje zagadnienia prowadzenia Księgi Handlowej w programie Comarch ERP Optima . Podzielone jest tematycznie, zgodnie z modułami Comarch ERP Optima i obejmuje m. in.: konfigurację programu, uzupełnienie danych słownikowych, operacje w module Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus, konfigurację modułu Księga Handlowa, modyfikacja planu kont, wprowadzenie dokumentu BO, wprowadzenie bezpośredniego zapisu w dzienniku księgowym, wprowadzanie dokumentów do Rejestru VAT zakupu i sprzedaży wyliczenie deklaracji VAT-7, tworzenie schematów księgowych, tworzenie zestawień księgowych, wyliczanie zaliczek na PIT-36, wyliczanie wynagrodzeń oraz zaliczek na PIT-4R, oraz ewidencję środków trwałych.

Oferowane szkolenie e-learningowe wykorzystuje bogaty zestaw środków elektronicznego przekazu takich jak nagrania video, zrzuty ekranu, opisy tekstowe

2) "E-Comarch ERP Optima szybki start z programem w firmie handlowej"
Szkolenie to przeznaczone jest zarówno dla Użytkowników Comarch ERP Optima, rozpoczynających pracę z systemem, jak również dla osób mających z nim styczność, a pragnących usystematyzować nabytą wiedzę. Szkolenie zawiera podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Zostało podzielone na poszczególne grupy tematyczne: Konfiguracja programu; Moduł Kasa i Bank; Kategorie; Moduł Handel; Rejestry VAT; Rozliczanie dokumentów; Moduł Księga podatkowa; Moduł Płace i Kadry.

Obszerny materiał opisany jest nie tylko za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności programu, ale przede wszystkim poprzez prezentacje video, obrazy (zrzuty ekranu) i przykłady. Uczestnik może sprawdzać poziom przyswojonej wiedzy na bieżąco, poprzez wykonywanie prezentowanych ćwiczeń na własnej instalacji programu.

Uczestnik może na bieżąco sprawdzać poziom przyswojonej wiedzy poprzez wykonywanie prezentowanych ćwiczeń na własnej instalacji program

3) „E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry”
Szkolenie to przeznaczone jest przede wszystkim dla początkujących Użytkowników Comarch ERP Optima Płace i Kadry oraz dla osób pracujących już na programie, chcących usystematyzować swoją wiedzę o nim. Szkolenie obejmuje zagadnienia obsługi kadrowo – płacowej prowadzonej w programie Comarch ERP Optima. Podzielone jest tematycznie, zgodnie z modułami Comarch ERP Optima i obejmuje m.in.: konfigurację programu, uzupełnienie danych słownikowych, definiowanie kalendarzy, nieobecności oraz składników wypłat, ewidencję kadrową oraz naliczenie wynagrodzeń , generowanie deklaracji podatkowych oraz deklaracji do ZUS.

Oferowane szkolenie e-learningowe wykorzystuje bogaty zestaw środków elektronicznego przekazu, takich jak: nagrania video, zrzuty ekranu, opisy tekstowe.
Uczestnik może na bieżąco sprawdzać poziom przyswojonej wiedzy poprzez wykonywanie prezentowanych ćwiczeń na własnej instalacji programu.

4) „E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa”
Szkolenie to przeznaczone jest przede wszystkim dla osób rozpoczynających pracę z systemem Comarch ERP Optima , ale również dla osób mających z nim styczność, a pragnących usystematyzować nabytą wiedzę. Szkolenie obejmuje zagadnienia prowadzenia Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów w programie Comarch ERP Optima Podzielone jest tematycznie, zgodnie z modułami Comarch ERP Optima i obejmuje m. in.: konfigurację programu, uzupełnienie danych słownikowych, operacje w module Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus, konfigurację modułu Księga Podatkowa, rejestry VAT i deklarację VAT-7, wyliczanie wynagrodzeń oraz zaliczek na PIT-4R, wyliczanie zaliczek na PIT-36 oraz ewidencję środków trwałych.

Oferowane szkolenie e-learningowe wykorzystuje bogaty zestaw środków elektronicznego przekazu takich, jak nagrania video, zrzuty ekranu, opisy tekstowe.
Uczestnik może na bieżąco sprawdzać poziom przyswojonej wiedzy poprzez wykonywanie prezentowanych ćwiczeń na własnej instalacji programu.