Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Centrum Badań nad Turystyką i Eventami – TourEvent Centre.

(Centre for Tourism and Event Research)

Celem Centrum jest budowa interdyscyplinarnej platformy naukowej do rozwoju i promocji wiedzy z obszaru turystyki i eventów.  

 Zadania:

  1. Prowadzenie badań naukowych we współpracy z podmiotami rynku turystycznego oraz krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi.
  2. Budowa infrastruktury badawczej pozwalającej na monitoring, analizę i ocenę regionalnych efektów turystyki i eventów. 
  3. Kreowanie oraz promocja międzynarodowej wymiany akademickiej w ramach wspólnych programów badawczych.
  4. Świadczenie usług eksperckich.
  5. Komercjalizacja wyników badań.