Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Studia podyplomowe organizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych, przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (I-szego stopnia - licencjackie, II-stopnia – uzupełn...